Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Media

Har du frågor? Behöver du material?
Aktuell pressinformation och publiceringsklara foton kan laddas ner här.
Vi tar också gärna emot telefonsamtal, e-post eller fax från dig!
 
PresskontaktVill du registrera dig på listan för att få våra mediautskick?

Pressmeddelanden efter område

En ny typ av intelligens: rundbordsglidlager från igus förenklar utrustningsövervakning2017-11-23

De smörj- och underhållsfria polymerrundbordsglidlagren från igus är väl lämpade för tillämpningar där tillförlitligheten är högsta prioritet. igus har utvecklat det intelligenta rundbordsglidlagret i isense-serien för att förhindra glidlagerfel och oväntade utrustningsstopp. Det är utrustat med en sensor som mäter hur slitet glidlagret är och meddelar användaren när det är dags för ett byte. Med det intelligenta rundbordsglidlagret får igus ännu en produkt i den ständigt växande isense-familjen. Målet är att minska driftsavbrotten för maskinerna med förutsägande underhåll.

I kontrollbord, svetsutrustning, indexeringsbord eller motorsågar: igus-rundbord som vilar på glidlager används i första hand i tillämpningar där hög tillförlitlighet är av största vikt – ofta i kombination med höga cykelhastigheter och hög belastning. iglidur-polymerrundbordsglidlagren från igus har glidelement mellan de inre och yttre glidlagerringarna, som är tillverkade av aluminium eller rostfritt stål. De underhållsfria glidelementen är tillverkade av högpresterande iglidur J-plast för minimerad nötning och friktion utan behov av smörjmedel. igus har utvecklat ett intelligent rundbordsglidlager (SRB), isense PRT.W. "En nötningssensor är monterad i en skåra under glidelementen som mäter SRB-huvudringens axiella nedgång till följd av slitning. Den informationen skickas sedan vidare till icom-kommunikationsmodulen", förklarar René Achnitz, chef för affärsenheten för iglidur-glidlager. "När informationen har jämförts med en förbestämd tillämpningsbaserad slitningsintervall, går det att i god tid avgöra när det är dags att byta ut glidlagren via icom-modulen". Kommunikationsmodulen hämtar data från sensorn och vidarebefordrar informationen till användarens valda slutenhet via WLAN. Det gör det möjligt att byta ut delarna i god tid utan att oplanerade maskinstillestånd uppstår, vilket gör produktionskedjan säkrare och tillförlitligare. isense: enklare förutsägande underhåll
igus har tillverkat ett flertal olika sensorer och övervakningsmoduler under produktfamiljsnamnet "isense" under de senaste åren, allt för att göra plastlösningar intelligentare och produktionsprocesserna smidigare och tillförlitligare. Förutom isense PRT.W. har motion plastics-specialisten även mätsystem för drylin-linjärstyrning, energikedjor och kablar som skickar informationen till icom-kommunikationsmodulen. Modulen samlar in alla värden från respektive isense-system, till exempel e-kedjornas hastighet och acceleration, de flexibla chainflex-kablarnas elektriska egenskaper eller linjärstyrningens och rundbordsglidlagrens nötningsvärden, och skickar de insamlade värdena till användaren. Data kan hämtas via webbläsaren. Eftersom bara en trådlös icom-modul behövs för flera olika system är det ännu enklare att integrera den i produktionslinjen. Dessutom kan användarna ansluta statusövervakande och datagenererande enheter från andra tillverkare till icom-modulen.