Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Media

Har du frågor? Behöver du material?
Aktuell pressinformation och publiceringsklara foton kan laddas ner här.
Vi tar också gärna emot telefonsamtal, e-post eller fax från dig!
 
PresskontaktVill du registrera dig på listan för att få våra mediautskick?

Pressmeddelanden efter område

Lodrät förflyttning i 7 m/s: igus genomföringar styr energikedjor säkert och tyst2018-05-09

Öppen, lätt och monteringsvänlig GLV-konstruktion minskar vikten och mängden buller i internlogistiska tillämpningar

Det är inte längre ovanligt med hastigheter på 7 m/s för ytterst dynamiska tillämpningar inom internlogistiken. igus har utvecklat systemet ”guidelite vertical”, förkortat GLV, för att se till att energikedjor som rör sig lodrätt hålls säkert på plats. Det kombinerar säkerhet med låg vikt och enkel montering för maximal rörelsedynamik. Den öppna konstruktionen minskar också resonansen och därigenom bullret.


Genomföringar till energikedjor används mycket inom industrin, i synnerhet vid långa förflyttningar där energikedjans övre del glider på den undre delen. För lodräta tillämpningar som ofta finns i materialflöden behövs dock inga genomföringar så länge dynamiken är på en låg nivå. Energikedjan följer helt enkelt gravitationen. Detta gäller dock sällan för moderna system. Vid hastigheter över 7 m/s måste energikedjorna garantera säkerheten för att förhindra olyckor. Fram tills idag har i stort sett helt slutna genomföringar av plåt använts som genomföringskanaler. Dessa löpande infattningar är dock svåra och dyra att montera. Dessutom skapar den slutna konstruktionen en resonanskropp som förstärker energikedjans driftsbuller. Den öppna ”guidelite vertical (GLV)” tar itu med just dessa utmaningar och kombinerar tack vare sin konstruktion en tyst drift och enkelt montering med hög säkerhet vid användning i extremt dynamiska lyftar och hissar.

Lättmonterad och tyst styrning
För åtta år sedan lanserade igus guidelok-serien. En styrningskanal som eliminerar plåt- eller aluminiumkanalens alla nackdelar. Företaget igus har utvecklat den nya styrningskanalen GLV enbart för lodräta tillämpningar med hjälp av vissa komponenter från detta framgångsrika system. Precis som för guidelok så använder inte igus en sluten plåtkanal för styrning av energikedjan, utan öppna styrskenor av plast med en systemlängd på 2 000 mm. Denna öppna konstruktion minimerar resonansen och hjälper till att hålla energikedjans bullernivå låg vid hastigheter upp till 7 m/s. Ytterligare fördelar är en framgångsrik upptagning av vibrationer och en enkel montering, där en specialskruv ser till att skenorna kan skruvas fast med bara en hand utan att någon motlåsning behövs. Om kablar eller energikedjor skadas av t.ex. fallande detaljer, ger styrningskanalens öppna konstruktion möjlighet till snabb identifiering och enkel åtkomst till det skadade området. Reparationer kan göras mycket snabbt och enkelt. Användningen av plastskenor sänker också genomföringens totalvikt och håller transportkostnaderna på en låg nivå.