Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Media

Har du frågor? Behöver du material?
Aktuell pressinformation och publiceringsklara foton kan laddas ner här.
Vi tar också gärna emot telefonsamtal, e-post eller fax från dig!
 
PresskontaktVill du registrera dig på listan för att få våra mediautskick?

Pressmeddelanden efter område

Smart fabrik med IoT: igus utvecklar "smart plastics"-app för Fanuc FIELD system2019-11-07

Ny igus-app för Fanuc IoT-plattform gör det möjligt att övervaka maskinkomponenter

För att kunna utvärdera data från maskiner och system centralt presenterar Fanuc nu sin nya, öppna och industriella IoT-plattform, "FIELD system". Systemet kan ansluta produktionsmaskiner från olika tillverkare med hjälp av en lokal nätverkstopologi, vilket möjliggör omfattande dataanalys av hela processkedjan. I denna infrastruktur används appar från Fanuc såväl som från tredjepartsleverantörer. Nu har igus utvecklat en "smart plastics"-app för det nya systemet. Underhållspersonalen kan använda appen för att övervaka skicket på sina igus-komponenter, exempelvis energikedjor och kablar, och planera allt sitt underhållsarbete i god tid.

"Networking" är för närvarande det populära ordet när det gäller förebyggande underhåll och Industri 4.0. Dessutom används industriella IoT-plattformar. Automationsspecialisten Fanuc har nu utvecklat en sådan plattform. Fanuc Intelligent Edge Link & Drive system (FIELD) presenterades av företaget för första gången i Europa under EMO. Med FIELD-systemet kan produktionsmaskiner anslutas till varandra via ett nätverk. Det kan fungera "lokalt", eller i framtiden också via en länk till Molnet. Systemet samlar in och analyserar maskindata på plats. Maskinernas funktions- och sensordata kan därför sammanställas centralt via en enda server och visas när så behövs. Effektiviteten är enkel att övervaka, produktionsprocesserna kan effektiviseras och underhållsarbetet kan planeras. Tack vare plattformens öppenhet kan alla maskiner anslutas till systemet. Appar för systemet levereras både av FANUC och av tredjepartsleverantörer. "Motion plastics"-specialisten igus har utvecklat en app för sin "smart plastics" och gjort den tillgänglig för FIELD-plattformen. När igus "smart plastics"-app har integrerats kan användarna när som helst övervaka skicket på sina energikedjor och kablar, samt planera underhållsarbetet i god tid i förväg. I framtiden kommer även rundbordslager, linjär- och glidlager att övervakas med appen.

Anslutning via icom.plus i en säker miljö
Under namnet isense levererar igus sensorer av olika typer vilka kan detektera skicket på igus-komponenterna. De mäter bland annat slitaget under drift och varnar användaren i god tid innan det är dags att planera för reparation eller byte. Kommunikationsmodulen icom.plus levererar alla igus-data via en integrerad OPC-UA-server. Dessa data matas sedan in i plattformen med hjälp av FANUC-konvertern. "Kunden kan tack vare FIELD-systemets öppenhet nu använda data och livslängdsprognoser för alla igus-produkter i en skyddad, lokal nätverksmiljö", förklarar Richard Habering, chef för affärsenheten "smart plastics" vid igus GmbH. "Smart plastics-appen från igus berättar för Underhållsteknikern när denne ska utföra nästa underhåll. Oplanerade driftstopp för maskinerna kan undvikas." FIELD-systemets appar kan precis som igus app för "smart plastics" hämtas av användaren i FIELD-systemets appbutik. Här kan kunderna själva välja sin önskade programvarulösning.