Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Media

Har du frågor? Behöver du material?
Aktuell pressinformation och publiceringsklara foton kan laddas ner här.
Vi tar också gärna emot telefonsamtal, e-post eller fax från dig!
 
PresskontaktVill du registrera dig på listan för att få våra mediautskick?

Pressmeddelanden efter område

Urmels smörjfria lager ger återkomst till isen2020-03-06

igus polymerglidlagerteknik hjälper amfibiefordon att resa 4 000 km under de tuffaste av förhållanden

Smältande glaciärer och minskad mängd fisk är bara två exempel på klimatförändringens effekter i Alaska. För att öka medvetenheten kring problemet bland befolkningen och för att främja alternativa framdrivningar, utvecklar bröderna Hoepner från Berlin sitt amfibiefordon ”Urmel”. De vill färdas tvärs över Alaska med det. För att Urmel ska kunna köra över berg och dalar, is och snö, krävs lätta och slitagetåliga lager. Med hjälp från igus valde de unga uppfinnarna smörjfria iglidur-tribopolymerer.

Äventyr och uppfinningsrikedom finns i bröderna Paul och Hansen Hoepners blod. År 2012 cyklade de 13 600 km från Berlin till Shanghai. År 2015 reste de jorden runt på endast 104 dagar, utan pengar, kontakter och utan social media. Med det egenkonstruerade och pedaldrivna amfibiefordonet ”Urmel” vill bröderna nu tillryggalägga ett avstånd av 4 000 km i Alaska på sex månader. ”Urmel är konstruerat på ett sådant sätt att det kan köra i terrängen, i lutning, snö och is, i öppen terräng och över floder. Urmel kan också flyta, rulla och springa”, förklarar Paul Hoepner. Extrema förhållanden, i synnerhet för lagerpunkter: metallager visade sig snabbt vara olämpliga på grund av att de är tunga och kräver smörjmedel som spolas bort vid kontakt med vatten och förorenar miljön. Smuts kan också fastna i smörjmedlet och blockera lagret. Slitagetåliga iglidur-glidlager och tryckbrickor av högpresterande polymerer är därför den optimala lösningen. Deras smörjfria kvalitet och låga vikt var utslagsgivande för användningen i Urmel.

Slitagetåliga speciallösningar tillverkade av tribopolymerer
Urmel-chassits speciella konstruktion kräver slitagetåliga lager. Det är därför som bröderna Hoepner beslutade sig för glidlager och stångmaterial från igus. ”Vi lyckades på egen hand skapa tryckbrickor och flänsade bussningar av högprestandapolymeren iglidur J, som används i fjädringen av huvudaxeln, pedalerna eller parallellstaget”, förklarar Paul Hoepner. Utöver sina smörjfria egenskaper karakteriseras iglidur J framför allt av sin låga friktionskoefficient. Uppfinnarna bestämde sig också för iglidur-glidlager tillverkade av allroundmaterialet iglidur G i styrningen, hjulen, drivkablarnas lager och drivaxeln. För att kunna montera växelspaken i ett trångt installationsutrymme med minsta möjliga slitage förlitade sig uppfinnarna på igus foder. Den slitagetåliga tribotejpen tillverkad av det FDA-godkända materialet iglidur A160, minskar metalldelarnas friktion och därigenom den drivkraft som behövs.

Stöd önskas
igus stöttar de unga uppfinnarna från Berlin och andra företag. De två Hoepner-bröderna letar efter ytterligare sponsorer så att Urmel kan påbörja sin resa genom Alaska nästa år. Även privatpersoner kan föra ut Urmel en extra bit på isen genom att skänka så lite som 5 euro.