Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

igus® Chainfix parametrar | Översikt

 Parametrar      CFX    Kabehållarkammar    
   Bygelklämmor    fastskruvbar, snäppbar    
 Rekommenderad standard      E4, E6, för alla    easy chain®, E2/000,    
 för följande E-kedjor:      KMA* med C-profil    E2 E-rör, E4, E6    
     *plast-metall-monteringsfäste      
När tar jag detta
igus® dragavlastningssystem:  
Standard vid höga
accelerationer,
belastningar och
krävande
applikationer.
När man har många kablar,
stora kabel-Ø,
kablar ovanpå varandra.
För långa förflyttningsvägar,
kranar, offshore,
verktygsmaskiner, höga
hastigheter,
hydraulledningar.
När det krävs modularitet
.  
Standard för många
applikationer
med medelhög
acceleration. Vid
ostöttade, glidande,
hängande och vertikala
applikationer i allmän
maskinbyggnad
samt tillverkning av verktygsmaskiner.
Vid kablar bredvid varandra.
Kan även användas som enskild del t.ex.
för kopplingsskåp o.dyl.  
 
 När tar jag inte det:  
 Inga inskränkningar    Vid stora    
       kabeldiametrar    
 Egenskaper  
 Monteringstidsindex      +    +  
 Definierbar draghållfasthet      + +    –  
 Prisindex     2 1/2 1
 Modularitet      ja    ja    
 Dynamik      högt till mycket högt    hög    
 Beräkning av draghållfastheten 1) i N med chainflex®-   buntband  
 Kablar under olika förhållanden    enkelt dubbelt
 torrt, PUR      1023    94    165  
 torrt, PVC      891    455    601  
 torrt, TPE      1580    97    224  
 vatten 2), PUR      947    65    150  
 vatten 2), PVC      917    447    528  
 vatten 2), TPE      1283    94    123  
 olja 3), PUR      500    96    137  
 olja 3), PVC      874    393    627  
 olja 3), TPE      1044    64    87  

1) Testade med igus® chainflex® kablar i mantelmaterialen PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) och en Ø 15 mm
2) Vatten, 60°C, 24h klimatskåp vid 90% RF
3) Kablar fuktade med olja. Oljetyp syntetisk smörjolja med teflon
Alla dragavlastningar har dragits åt med 1 Nm. Buntband åtdragna för hand.
+ + = bästa lämplighet | + = god lämplighet | + – = tillfredsställande lämplighet | – = ev. lämplig

Prisindex
1/2 = låg priskategori
1 1/2 = medelhög priskategori
3 = hög priskategori

 Parametrar      Clips för C-profiler    Nuggets  
   eller påskjutbar    dragavlastningsstycken  
 Rekommenderad standard      E4, E6, för alla    För alla KMA* med  
 för följande E-kedjor:      KMA* med C-profil    C-profil, DIN-skenor  
     *plast-metall-monteringsfäste    *plast-metall-monteringsfäste  
När tar jag detta
igus® dragavlastningssystem:  
Kostnadseffektiv, platsbesparande
dragavlastning för många
applikationer med
medelhög acceleration.
Vid kablar ovanpå varandra
eller kablar med samma
diameter.  
 Kostnadseffektiv, snabb
dragavlastning för enklare
applikationer med litet
platsbehov vid medelhög
acceleration. Kan även användas som
enskild del för fasta
installationer som t. ex. i
kopplingsskåp e. dyl.  
 När tar jag inte det:  
 vid höga    vid höga  
     Påfrestningar    Påfrestningar  
 Egenskaper  
 Monteringstidsindex      + –    + –  
 Definierbar draghållfasthet      + –    –  
 Prisindex     2 1
 Modularitet      ja    ja  
 Dynamik      medel    hög  
 Beräkning av draghållfastheten 1) i N med chainflex®- 
 Kablar under olika förhållanden  
 torrt, PUR      66    356  
 torrt, PVC      72    395  
 torrt, TPE      103    286  
 vatten 2), PUR      51    255  
 vatten 2), PVC      55    312  
 vatten 2), TPE      86    170  
 olja 3), PUR      45    95  
 olja 3), PVC      59    402  
 olja 3), TPE      63    87  
 

1) Testade med igus® chainflex® kablar i mantelmaterialen PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) och en Ø 15 mm
2) Vatten, 60°C, 24h klimatskåp vid 90% RF
3) Kablar fuktade med olja. Oljetyp syntetisk smörjolja med teflon
Alla dragavlastningar har dragits åt med 1 Nm. Buntband åtdragna för hand.
+ + = bästa lämplighet | + = god lämplighet | + – = tillfredsställande lämplighet | – = ev. lämplig

Prisindex
1/2 = låg priskategori
1 1/2 = medelhög priskategori
3 = hög priskategori

 Parametrar      Dragavlastning S  CFB Dragavlastning S
   avdelare   instickssystem för dragavlastning  
 Rekommenderad standard      E2/000, E2 rör,    E4, E6, för alla  
 för följande E-kedjor:      E6, T3    KMA* med C-profil  
       *plast-metall-
monteringsfäste  
När tar jag detta
igus® dragavlastningssystem:  
 Kombination av avdelare
och dragavlastning, idealisk vid
litet platsbehov. För
applikationer med medelhög
acceleration. För
mindre kabel-Ø. Idealiska
för energirör.
För verktygsmaskiner
och automation.  
Platsbesparande, modulär
dragavlastning med många
kablar på minimalt utrymme.
För applikationer med
hög acceleration
och belastning, t. ex.
verktygsmaskiner.  
 När tar jag inte det:  
 vid höga    Inga inskränkningar  
     Påfrestningar    
 Egenskaper    
 Monteringstidsindex      +    + –  
 Definierbar draghållfasthet      –    +  
 Prisindex   1 1/2 3
 Modularitet      ja    ja (specialtillverkning)  
 Dynamik      hög    högt till mycket högt  
 Beräkning av dragkraft 1) i N med
chainflex®- 
 buntband  
 kablar under olika
förhållanden  
enkel dubbelt  
 torrt, PUR      109    128    573  
 torrt, PVC      339    289    330  
 torrt, TPE      64    82    285  
 vatten 2), PUR      65    139    245  
 vatten 2), PVC      136    151    233  
 vatten 2), TPE      48    98    177  
 olja 3), PUR      19    89    203  
 olja 3), PVC      146    315    223  
 olja 3), TPE      77    33    165  

1) Testade med igus® chainflex® kablar i mantelmaterialen PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) och en Ø 15 mm
2) Vatten, 60°C, 24h klimatskåp vid 90% RF
3) Kablar fuktade med olja. Oljetyp syntetisk smörjolja med teflon
Alla dragavlastningar har dragits åt med 1 Nm. Buntband åtdragna för hand.
+ + = bästa lämplighet | + = god lämplighet | + – = tillfredsställande lämplighet | – = ev. lämplig

Prisindex
1/2 = låg priskategori
1 1/2 = medelhög priskategori
3 = hög priskategori