Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)

Klassificering av chainflex® kablar

För att underlätta valet av en kabel, har vi klassificerat alla chainflex® typer enligt kriterierna “påkänningar, åkväg, oljebeständighet och torsion”. Ju högre talet är, desto bättre är kabeln.
 
Avläsningsexempel: Du söker en kabel som passar för mycket höga mekaniska påkänningar. Åkvägen ska vara upp till 100 m i ostöttad och glidande användning. Dessutom ska kabeln vara oljebetändig enligt DIN EN 50363-10-2. Kabeln ska inte vara speciellt konstruerad för torsionsapplikationer.
 
I klassificeringsöversikten väljer du:
 
Påkänningar: 6 Åkväg: 5 Oljebeständighet: 3 Torsion: 1
Detta resulterar i en bedömning av kabeln– i detta fall “Class 6.5.3.1”, som du även hittar på respektive produktsidor.
PåkänningarÅkvägOljebeständighetTorsion
1 till 71 till 61 till 41 till 4
Påkänningarlåga1234567mycket höga
Åkvägostöttat123456400 m +
Oljebeständighetingen1234mycket höga
Torsioningen1234±360°/m

chainflex® klassen består av 4 olika komponenter:

Påkänningar

Påkänningar (R och V)
1 till 7

1: Flexibla kablar
2: Högflexibla kablar
3: Kablar utan speciell uppbyggnad (t.ex. tvinnade i lager) som passar för användning i e-kedjor.
4: Kablar med speciell uppbyggnad för kontinuerlig rörelse i e-kedjor, medelhöga påkänningar, radier fr.o.m. 7,5 x d, hastighet t.o.m. 3 m/s
5: Kablar för kontinuerlig rörelse i e-kedjor, höga påkänningar, radier fr.o.m. 6,8 x d, hastighet t.o.m. 10 m/s
6: Kablar för kontinuerlig rörelse i e-kedjor, mycket höga påkänningar, radier fr.o.m. 5 x d, hastighet t.o.m. 10 m/s
7: Kablar för kontinuerlig rörelse i e-kedjor, mycket höga påkänningar vid mycket små radier, inom- och utomhusapplikationer, radier fr.o.m. 4 x d, hastighet t.o.m. 10 m/s och ännu högre
Åkväg

Åkväg
1 till 6

1: Ostöttat
2: Åkväg t.o.m. 10 m
3: Åkväg t.o.m.20 m
4: Åkväg t.o.m.50 m
5: Åkväg t.o.m.100 m
6: Åkväg t.o.m.400 m och ännu längre
1: Ingen oljebeständighet<br> 2: Oljebeständigt (med stöd av DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Oljebeständigt (med stöd av DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Oljebeständigt (med stöd av DIN EN 60811-2-1

Oljebeständigkeit
1 till 4

1: Ingen oljebeständighet
2: Oljebeständigt (med stöd av DIN EN 50363-4-1)
3: Oljebeständigt (med stöd av DIN EN 50363-10-2)
4: Oljebeständigt (med stöd av DIN EN 60811-2-1, biooljebeständigt (testat med Plantocut 8 S-MB från DEA med stöd av VDMA 24568)
Torsion

Torsion
1 till 4

1: ingen torsion
2: ± 90°, vid 1 m kabellängd
3: ± 180°, vid 1 m kabellängd
4: ± 360°, vid 1 m kabellängd

Teoretiskt vore följande klasser möjliga: lägsta klass “Class 1.1.1.1”, högsta klass “Class 7.6.4.4”

Vad betyder chainflex® "Class"(ificering)

Med sina chainflex® kablar erbjuder igus® nu sedan över 25 år tillbaka kablar för ständig rörelse i e-kedjor; kablar med en enda uppgift:
att fungera säkert.
För detta måste chainflex® kablarna tåla tuffa förhållanden i alla e-kedjeapplikationer, som t.ex. mycket små böjningsradier, höga cykeltal, låga installationsutrymmen och vitt skilda kemiska påfrestningar och dynamiska parametrar.
I igus® egna laboratorium genomförs principiella kvalificeringar av kablar enligt igus® standarder. De här chainflex® kvalificeringsstandarderna omfattar provningsprogram, som i slutändan resulterar i en igus® “Class“.

1:a chainflex® standardkvalificeringen "Material"

Material för chainflex® kablar som ska serietillverkas måste utöver de vanliga kabelspecifika standardtesterna (såsom tester med avseende på alternerande böjning, åldring, nötning, mediebeständighet och ev. flamskydd etc.) klara en rad utmattningstester i e-kedjor. Dessa testserier, som kan pågå upp till 3 år, bygger alltid på rörelsetester inuti och tillsammans med e-kedjor/e-kedjematerial och omfattar:
  • Utmattningsböjningstester  i e-kedjor i rumstemperatur på glidande och ostöttade åkvägar.
  • Utmattningsböjningstester  i e-kedjor i låga temperaturer och med en åkväg på 8 m (ner till -40 °C beroende på material)
  • Utmattningsböjningstester  i e-kedjor i olika flytande medier med en åkväg på ca 0,5 m.
  • Nötningstester Nötningstester i kombination med kedjematerial.

3:e chainflex® standardkvalificeringen

Dessa förssöksserier bygger på provningsanstalternas standardspecifikationer och genomförs i enlighet med dessa specifikationer.
Testlabb igus® har nu kraftigt utökat sitt testlaboratorium för energikedjor och kablar till 1 030 kvadratmeter. På över 70 olika provbänkar testas permanent nya standardprodukter och kundspecifika energikedjor.

2:a chainflex® standardkvalificeringen "Konstruktion"

Dessa testserier, som beroende på det definierade målet (t.ex. dubbelslag) kan ta 1 - 3 år, är alltid baserade på rörelsetester inuti och tillsammans med e-kedjor och omfattar:
  • Utmattningsböjningstester  i e-kedjor i rumstemperatur på glidande och ostöttade åkvägar. Radierna är mycket mindre än vad som definieras senare i katalogen.
  • Utmattningsböjningstester  i e-kedjor med varierande temperaturkurvor mellan -40 °C till +60 °C - beroende på konstruktion och material - på glidande åkvägar och med mindre radier än vad som definieras i katalogen senare.
  • Utmattningstorsionstester i triflex® e-kedjor med ±180 °/m för torsionskablar i torsionsprovningsmaskin med 1 m triflex® e-kedja.
  • Utmattningstorsionstester  i triflex® e-kedjor med rörelseprogram på 6-axliga robotar.

4:e chainflex® standardkvalificeringen "Produktionsoptimering"

Efter flera års kvalificering av konstruktionerna och materialen kvalificeras och definieras tillverkningsförfarandena ända till maskinen, för att minimera en potentiell tillverkningstolerans. Självklart tas kablar systematiskt och kontinuerligt från den pågående produktionen för att genomgå en partiprovning. En partiprovning på igus® betyder:

Registrering och undersökning av tillverkningsparametrarna för chainflex® kabeln.

Kontinuerliga böjningstester i testanläggningar för e-kedjor med korta snabba åkvägar.


Baserat på dessa testserier har igus®, för att förenkla urvalet bland knappt 1000 rörliga e-kedjor, infört det nya urvals- och kabelkvalifikationssystemet ”Class”.
Med hjälp av denna ”Class”(ificering) kan man snabbt och enkelt välja ut en kabel för sin applikation. ”Class” beskriver de förväntade påkänningarna, åkvägen och den nödvändiga olje-/mediebeständigheten.


Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt och konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.