Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Passagerarbryggor

Utan den skulle det vara mycket obekvämare att flyga - passagerarbryggan (även kallad brygga eller ombordstigningsbrygga) möjliggör skyddad, horisontell ombordstigning på flygplanet på tusentals flygplatser världen över. I början av flygtrafikens historia var det ännu enklare att gå ombord på flygplanet. De små propellerplanen hade inbyggda små trappor som helt enkelt sänktes ner. Ännu idag har mindre flygplan vanligtvis inbyggda trappor, eftersom lutningen på passagerarbryggan skulle bli för stor.
Hur skulle det se ut utan passagerarbryggan? Moderna trafikflygplan har instegshöjder på upp till 4 meter över marken. Vid enorma jetflygplan som Airbus A380 måste passagerarna gå ombord på två nivåer. Detta skulle kräva väldigt höga trappor. Familjer med barn, äldre och skröpliga passagerare skulle få det mycket svårare att gå ombord. För att inte tala om skyddet mot väder och vind.
 
Principen med passagerarbryggan är enkel - i regel är ena delen av systemet fast förankrat i flygplatsbyggnaden. Den andra delen är flexibelt lagrad för att kunna dockas till olika flygplanstyper. Såväl skillnader i flygplansdörrens höjd som olika flygplanslängder och -bredder måste kompenseras. För detta ändamål består en passagerarbrygga vanligtvis av flera teleskopiska rör som kan dras ihop och isär samt av en eller flera lyftenheter. Den här teleskopiska bryggan är den flexiblaste varianten av en passagerarbrygga. Mindre flexibla utföranden passar ofta bara för vissa flygplanstyper, vilket begränsar flexibiliteten för flygplatsoperatörerna.
Passagerarbryggan förflyttas med hjälp av elmotorer. De behöver ström- och datakablar för styrningen. Rörelserna hos de enskilda elementen är inte särskilt snabba. Men kablarna måste ändå skyddas mot skador. Eftersom de vanligtvis befinner sig utanför bryggan, måste de tåla väder och vind.

Passagerarebryggas utformning

Fördelen med igus ® för passagerarbryggan

Eftersom flygplanen står allt kortare tid på marken och passagerarbryggorna måste arbeta tillförlitligt, måste den mekaniska rörelsen fungera friktionsfritt. Driftstopp i en passagerarbrygga kan innebära omedelbara ekonomiska förluster för flygplatsoperatören, flygbolaget och även för passagerarna som vill flyga bekvämt, säkert och punktligt.
Deras höga driftsäkerhet talar för användning av igus® produkter i passagerarbryggor. Kablarnas rörelser i passagerarbryggan kan ledas säkert med igus® e-kedjesystem. Rörelserna är mestadels horisontella i teleskoptunnlarna och vertikala i lyftenheterna. e-kedjorna har en lång livslängd, så att man kan räkna med en lång användningstid. De kan installeras på ett platsbesparande sätt, så att inga kablar hänger ner och stör det visuella intrycket. All erforderlig energi kan tillföras med e-kedjor, t.ex. el- och kontrollkablar, hydraulslangar, pneumatikslangar etc.
 


 
E-kedjesystemet reducerar de nödvändiga kabellängderna med över 50 % (vid medelhög inmatning) och förebygger extern mekanisk belastning på kablarna, som t.ex. okontrollerad gungning, svängning, klämning etc. Det låga underhållsbehovet reducerar driftavbrotten. igus® e-kedjesystem arbetar idealiskt tillsammans med igus® chainflex® kablar. De tål hetta, sol, regn och snö precis som e-kedjorna.

Produkter för användning i broar passagerarebryggor

E4.1L

Energiförsörjningskedjor

 • Skydd för kablar och slangar
 • Platsbesparande installation och reducerade kabellängder (alternativ till kabelvagnar)
 • Åkvägar på 800 m och ännu mer är möjliga
 • Enkel installation tack vare snabb öppning och isärtagning av kedjelänkarna
 • Minimal nötning tack vare igus speciellt optimerade högpresterande plaster
 • Extremt stabila, kabelvänliga, rundade tvärslåar
 • Modulär sats med inre avdelning för längre livslängd
 • Stort produktututbud för i stort sett alla applikationer
 • Speciella material finns för speciella applikationer
 • Lagerförs med många olika tillbehör
 • Cirkulära rörelser upp till 7000°

chainflex kabel CF270.UL.D

Kablar för rörelse

 • 25 års erfarenhet - 36 månaders garanti
 • Största utbudet med 1 354 kabeltyper för data-, buss- och hybridsystem.
 • Inga kapkostnader
 • Beräkningsbar livslängd
 • Olika typer av rörelser är möjliga: horisontellt, vertikalt, torsion
 • Kostnadsfria varuprov
 • 50 % kortare tid vid skalning med den unika CFRIP-tekniken
 • Lagerförs, från 1 m längd inom 24 h

Typiska igus ® produkter i passagerarebryggor


Redan genomförda kundapplikationer

Passenger boarding bridge

e-chains® replace festoonings on passenger jetways for increased reliability.


Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt och konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h