Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)

Passagerarbryggor

Utan den skulle det vara mycket obekvämare att flyga - passagerarbryggan (även kallad brygga eller ombordstigningsbrygga) möjliggör skyddad, horisontell ombordstigning på flygplanet på tusentals flygplatser världen över. I början av flygtrafikens historia var det ännu enklare att gå ombord på flygplanet. De små propellerplanen hade inbyggda små trappor som helt enkelt sänktes ner. Ännu idag har mindre flygplan vanligtvis inbyggda trappor, eftersom lutningen på passagerarbryggan skulle bli för stor.
Hur skulle det se ut utan passagerarbryggan? Moderna trafikflygplan har instegshöjder på upp till 4 meter över marken. Vid enorma jetflygplan som Airbus A380 måste passagerarna gå ombord på två nivåer. Detta skulle kräva väldigt höga trappor. Familjer med barn, äldre och skröpliga passagerare skulle få det mycket svårare att gå ombord. För att inte tala om skyddet mot väder och vind.
 
Principen med passagerarbryggan är enkel - i regel är ena delen av systemet fast förankrat i flygplatsbyggnaden. Den andra delen är flexibelt lagrad för att kunna dockas till olika flygplanstyper. Såväl skillnader i flygplansdörrens höjd som olika flygplanslängder och -bredder måste kompenseras. För detta ändamål består en passagerarbrygga vanligtvis av flera teleskopiska rör som kan dras ihop och isär samt av en eller flera lyftenheter. Den här teleskopiska bryggan är den flexiblaste varianten av en passagerarbrygga. Mindre flexibla utföranden passar ofta bara för vissa flygplanstyper, vilket begränsar flexibiliteten för flygplatsoperatörerna.
Passagerarbryggan förflyttas med hjälp av elmotorer. De behöver ström- och datakablar för styrningen. Rörelserna hos de enskilda elementen är inte särskilt snabba. Men kablarna måste ändå skyddas mot skador. Eftersom de vanligtvis befinner sig utanför bryggan, måste de tåla väder och vind.
Passagerarebryggas utformning

Fördelar med igus-produkter i passagerarbryggor

Eftersom flygplanen står allt kortare tid på marken och passagerarbryggorna måste fungera tillförlitligt, måste den mekaniska rörelsen fungera friktionsfritt. Driftstopp i en passagerarbrygga kan innebära omedelbara ekonomiska förluster för flygplatsoperatören, flygbolaget och även för passagerarna som vill flyga bekvämt, säkert och punktligt.
Produkternas höga tillförlitlighet talar för användning av igus-produkter i passagerarbryggorna. Kabelrörelser i gångbryggan kan ledas fram säkert med våra energikedjesystem. Rörelserna är mestadels horisontella i teleskoptunnlarna och vertikala i lyftenheterna. Energikedjor är hållbara och du kan räkna med en lång livslängd. De kan installeras på ett platsbesparande sätt, så att inga kablar hänger ner och stör det visuella intrycket. Energikedjor kan användas för matning av all nödvändig energi (ström- och styrkablar, hydraulik, pneumatik m.m.)
 
Energikedjesystem reducerar de nödvändiga kabellängderna med över 50 % (vid medelhög inmatning) och förebygger extern mekanisk belastning på kablarna, som t.ex. okontrollerad gungning, svängning, klämning etc. Det låga underhållsbehovet minskar stilleståndstiden. Energikedjesystemen arbetar bäst tillsammans med igus chainflex-kablar, vilka tål värme, sol, regn och snö, precis som energikedjorna.

Produkter för användning i passagerarbryggor
 

Energiförsörjningskedjor

 • Skydd för kablar och slangar
 • Platsbesparande installation och reducerade kabellängder (alternativ till kabelvagnar)
 • Förflyttningar på 800 m och ännu mer är möjliga
 • Enkel installation tack vare snabb öppning och isärtagning av kedjelänkarna
 • Liten nötning tack vare igus speciellt optimerade högprestandapolymerer
 • Extremt stabila, kabelvänliga, rundade tvärstag
 • Modulär sats med inre avdelning för längre livslängd
 • Stort produktututbud för i stort sett alla applikationer
 • Speciella material finns för speciella applikationer
 • Lagerförs med många olika tillbehör
 • Cirkulära rörelser upp till 7000°
Särskilt väl anpassat för passagerarbryggor: E2/000-serien, ​​​​E4.1-serien, ​​​​E4/00-serien, triflex R 3D energikedjor
E4.1L

Kablar för rörelse

 • 25 års erfarenhet – 4 års garanti
 • Det största sortimentet med 1 354 kabeltyper för data-, buss- och hybridsystem
 • Ingen beräkning av kapkostnader
 • Beräkningsbar livslängd
 • Olika typer av rörelser möjliga: horisontella, vertikala, torsion
 • Varuprov fritt tillgängliga
 • 50 % tidsbesparing vid skalning tack vare den unika CFRIP-tekniken
 • Tillgänglig från lager, från 1 m längd inom 24 timmar
chainflex-kabel CF270.UL.D

Framgångsrik användning

Passagerarbrygga med energikedja

Modernt energikedjesystem på flygplatsen Köln/Bonn

För att kablarna för styrningen av passagerarbryggorna och försörjningen av flygplanet ska dras säkert även i framtiden, har åtta bryggor byggts om efter vartannat på Köln/Bonns flygplats, för att uppnå den högsta tekniska utvecklingsnivån inför kommande decennier.
Energikedjor under passagerarbrygga

e-kedjor ersätter kabelvagnar på Utahs flygplats

För kabeldragningen på passagerarbryggorna används e-kedjor, som teleskopiskt rör sig över varandra under bryggan. De ersätter tidigare kabelvagnsystem som har visat sig vara opålitliga. När de ligger på sidan är kedjorna dessutom särskilt kompakta.


Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt och konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h


Termerna "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" och "yes" är rättsligt skyddade varumärken som tillhör igus® GmbH/Köln i Förbundsrepubliken Tyskland och i förekommande fall i vissa andra länder. Detta är en icke uttömmande lista över varumärken (t.ex. pågående varumärkesansökningar eller registrerade varumärken) som tillhör igus GmbH eller igus dotterbolag i Tyskland, Europeiska unionen, USA och/eller andra länder eller jurisdiktioner.

igus® GmbH hänvisar till att vi inte säljer några produkter från företagen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber och alla andra drivenhetstillverkare som nämns på denna webbplats. De produkter som igus® erbjuder är produkter från igus® GmbH