Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Service och garanti

Spara tid och pengar på underhållet och installationen av era energy chain systems

Vi har expertkunskapen när jobbet kräver tillförlitliga energiförsörjningssystem och installation av dem hos kunderna, med allt från byte av enstaka kedjelänkar till stora moderniseringsprojekt, från montering av enstaka komponenter till kompletta system. Denna erfarenhet ger oss också möjlighet att lämna en systemgaranti på 36 månader eller mer på igus-installerade energiförsörjningssystem* – vi kan ju trots allt våra produkter och våra tjänster.

Boka servicetid här

En översikt över era fördelar:

Montering av RBR-kedja

Snabb, professionell installation av specialiserad installationspersonal
sparar tid och kostnader för installation, ökar livslängden och förebygger fel.

Kedjemontering

Förutsägbara, fasta priser för installation och underhåll
sparar er administrativt arbete för planering och inköp.

Kedjemontering

Förutsägbar installationstid för ert energy chain system
hjälper er med er schemaläggning och bidrar till en förbättring av er fabriks tillgänglighet.

Montering av kedja till passagerarbrygga

Korta resor tack vare väl utvecklat och internationellt servicenätverk – även i närheten av er
korta reaktionstider världen över, korta svarstider, låga installationskostnader och certifierad kvalitet.

Kedjemontering på natten

Korta och flexibla installationsdatum
om ni behöver omedelbar hjälp eller om inplanerat datum behöver ändras. Slå oss en signal så hittar vi en lösning.

Leverans av kedjemontering

Allt från en källa, direkt från tillverkaren – garanterat!
Vi finns till hands för er! Från utformning på plats till projektplanering, installation, idrifttagning och underhåll.


igus tjänster i detalj**

Ny installation

Ny installation av e-kedja

 • Dokumentering av förhållandena på er byggplats
 • Samordning av planering och installation
 • Organisering av installationsutrustning efter era önskemål (byggställning, teleskopisk arbetsplattform, lastbilskran, hissar, tvärstag m.m.)
 • Snabb, felfri installation av hela ert energy chain system, i er tillämpning vid er anläggning
 • Inledande drift och systemgaranti

Boka ny installation

Modernisering/konvertering/montering i befintliga system

Installation av e-kedja i en portalkran

 • Mätning på plats utan kostnad
 • Projektplanering och detaljerat kostnadsförslag
 • Samordning av planering och installation
 • Demontering av befintligt system om så önskas
 • Snabb installation och idrifttagning av ett komplett energy chain system
 • Underhållsservice/systemgaranti

Boka uppgradering


Inspektion

igus inspektionstjänst

 • Utvärdering av e-kedjors, genomföringars och kablars tekniska skick
 • Inspektion av de mekaniska funktionerna och förflyttningens ändpunkter (testkörning)
 • Inspektion, mätning och utvärdering av slitaget
 • Leta efter blockeringar och hinder
 • Fastställa behovet av reparation och underhåll
 • Rapportering av defekter och risker
 • Råd om optimeringsrekommendationer/åtgärder att vidtas
 • Dokumentering i checklistan/inspektionsrapport

Boka inspektion


Underhåll

Underhåll av e-kedja

 • Utvärdering av e-kedjors, genomföringars och kablars tekniska skick
 • Inspektion av de mekaniska funktionerna och förflyttningens ändpunkter (testkörning)
 • Inspektion, mätning och utvärdering av slitaget
 • Leta efter blockeringar och hinder
 • Borttagning av kontaminering (grovt främmande material) som kan försämra ert energy chain systems funktion
 • Kontroller av bultförband och åtdragningsmoment (slumpvisa kontroller)
 • Justering av kabel-/dragavlastning (vid behov)
 • Mindre reparationer, t.ex. byte av defekta eller saknade tvärstag
 • Rapportering av defekter och risker
 • Råd om optimeringsrekommendationer/åtgärder att vidtas
 • Dokumentation i underhållshandboken/testrapporten

Beställ ett individuellt underhållspaket


* Garanti gäller för slitagerelaterat haveri av igus-komponenter i enlighet med tekniska värden som överenskommits.
 
** igus installationstjänst är inte tillgänglig i alla länder i enlighet med beskriven omfattning. Konsultera er lokala kontakt.