Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)

Service och garanti

Spara tid och pengar på underhållet och installationen av era energy chain systems

Vi har expertkunskapen när jobbet kräver tillförlitliga energiförsörjningssystem och installation av dem hos kunderna, med allt från byte av enstaka kedjelänkar till stora ​ moderniseringsprojekt, från montering av enstaka komponenter till kompletta system. Denna erfarenhet ger oss också möjlighet att lämna en systemgaranti på ​36  månader för energiförsörjningssystem installerade av igus* – vi kan ju trots allt våra produkter och våra tjänster​.
Boka servicetid här

En översikt över era fördelar:

Montering av RBR-kedja
Snabb, professionell installation av specialiserad installationspersonal
sparar tid och kostnader för installation, ökar livslängden och förebygger fel.
Kedjemontering
Förutsägbara, fasta priser för installation och underhåll
sparar er administrativt arbete för planering och inköp.
Kedjemontering
Förutsägbar installationstid för ert energy chain system
hjälper er med er schemaläggning och bidrar till en förbättring av er fabriks tillgänglighet.
Montering av kedja till passagerarbrygga
Korta resor tack vare väl utvecklat och internationellt servicenätverk – även i närheten av er
korta reaktionstider världen över, korta svarstider, låga installationskostnader och certifierad kvalitet.
Kedjemontering på natten
Korta och flexibla installationsdatum
om ni behöver omedelbar hjälp eller om inplanerat datum behöver ändras. Slå oss en signal så hittar vi en lösning.
Leverans av kedjemontering
Allt från en källa, direkt från tillverkaren – garanterat!
Vi finns till hands för er! Från utformning på plats till projektplanering, installation, idrifttagning och underhåll.

Logo återvinningsprogram chainge

Enkel återvinning av gamla energikedjor

Vi tar med oss dina gamla energikedjor av plast när vi installerar de nya. I vårt återvinningsprogram chainge sorterar vi  materialet och behåller det som vi kan använda som regranulat i produktionen och lämnar resten vidare till återvinningspartners. Du erhåller en värdecheck från igus. Dessutom accepterar via alla energi- och släpkedjor av plast, oavsett vem tillverkaren är. Fråga helt enkelt om återvinningen i din monteringsförfrågan.  
Till igus energikedjeåtervinning

igus tjänster i detalj**

Ny installation

Ny installation av e-kedja
 • Dokumentering av förhållandena på er byggplats
 • Samordning av planering och installation
 • Organisering av installationsutrustning efter era önskemål (byggställning, teleskopisk arbetsplattform, lastbilskran, hissar, tvärstag m.m.)
 • Snabb, felfri installation av hela ert energy chain system, i er tillämpning vid er anläggning
 • Inledande drift och systemgaranti
Boka ny installation

Modernisering/konvertering/montering i befintliga system

Installation av e-kedja i en portalkran
 • Mätning på plats utan kostnad
 • Projektplanering och detaljerat kostnadsförslag
 • Samordning av planering och installation
 • Demontering av befintligt system om så önskas
 • Snabb installation och idrifttagning av ett komplett energy chain system
 • Underhållsservice/systemgaranti
Boka uppgradering


Inspektion

igus inspektionstjänst
 • Utvärdering av e-kedjors, genomföringars och kablars tekniska skick
 • Inspektion av de mekaniska funktionerna och förflyttningens ändpunkter (testkörning)
 • Inspektion, mätning och utvärdering av slitaget
 • Leta efter blockeringar och hinder
 • Fastställa behovet av reparation och underhåll
 • Rapportering av defekter och risker
 • Råd om optimeringsrekommendationer/åtgärder att vidtas
 • Dokumentering i checklistan/inspektionsrapport
Boka inspektion


Underhåll

Underhåll av e-kedja
 • Utvärdering av e-kedjors, genomföringars och kablars tekniska skick
 • Inspektion av de mekaniska funktionerna och förflyttningens ändpunkter (testkörning)
 • Inspektion, mätning och utvärdering av slitaget
 • Leta efter blockeringar och hinder
 • Borttagning av kontaminering (grovt främmande material) som kan försämra ert energy chain systems funktion
 • Kontroller av bultförband och åtdragningsmoment (slumpvisa kontroller)
 • Justering av kabel-/dragavlastning (vid behov)
 • Mindre reparationer, t.ex. byte av defekta eller saknade tvärstag
 • Rapportering av defekter och risker
 • Råd om optimeringsrekommendationer/åtgärder att vidtas
 • Dokumentation i underhållshandboken/testrapporten


Intelligent tillståndsövervakning: i.Sense

igus tillståndsövervakning med smart plastics
 • i.Sense: [Sense = avkänning] Beskriver området för igus® tillståndsövervakning
 • detekterar maskinens status regelbundet eller kontinuerligt
 • använder snabb avstängning för att undvika krascher
 • registrerar data via moduler
 • i.Sense EC.P : detektering av tryck/dragkraft i energikedjor
 • i.Sense EC.B : brottdetektering för energikedjor
 • i.Sense CF.P : dragkraftsövervakning för kablar
Begär tillståndsövervakning


Förutsägbart underhåll: i.Cee

Förutsägbart underhåll med smart plastics
 • i.Cee: [Cee, härledd från att se] beskriver området för förutsägbart underhåll vid igus®
 • förutspår exakt underhåll
 • förhindrar driftstopp eller kvalitetsförlust
 • möjliggör olika ingångsalternativ (Siemens PLC­-anslutning, integrerade accelerations­sensorer EC.W/EC.IM, OPC­UA­-servrar etc.)
 • erbjuder skräddarsydda utgångskanaler (IoT ­moln­instrumentpanel, lokal HTTP­-instrumentpanel, SMS, FANUC­fält­systemintegrering etc.)
Begär förutsägbart underhåll


* Garanti gäller för slitagerelaterat haveri av igus-komponenter i enlighet med tekniska värden som överenskommits.
 
** igus installationstjänst är inte tillgänglig i alla länder i enlighet med beskriven omfattning. Konsultera er lokala kontakt.


Termerna "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" och "yes" är rättsligt skyddade varumärken som tillhör igus® GmbH/Köln i Förbundsrepubliken Tyskland och i förekommande fall i vissa andra länder. Detta är en icke uttömmande lista över varumärken (t.ex. pågående varumärkesansökningar eller registrerade varumärken) som tillhör igus GmbH eller igus dotterbolag i Tyskland, Europeiska unionen, USA och/eller andra länder eller jurisdiktioner.

igus® GmbH hänvisar till att vi inte säljer några produkter från företagen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber och alla andra drivenhetstillverkare som nämns på denna webbplats. De produkter som igus® erbjuder är produkter från igus® GmbH