Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Förutseende underhåll med intelligenta komponenter från igus®

Smart plastics som aktiva medhjälpare i smarta fabriker

Med igus energikedjor, kablar och glidlagerprodukter har vi som mål att förbättra kundens teknik på plats eller sänka hans kostnader. I idealfallet kan vi uppnå båda delar, dvs. både förbättra kundens teknik och sänka hans utgifter, exempelvis eftersom igus produkter inte slits så snabbt och därmed inte måste bytas ut så ofta. Sensorerna och isense systemen möjliggör förutseende underhåll på e-kedjor, dry-tech glidlagerprodukter och chainflex kablar.
 
Fel detekteras innan de uppstår, avbrottstider undviks, reparationstider förkortas tack vare det tidiga ingripandet, maskinernas tillgänglighet ökar. Inspektionsrundor på grund av förmodade fel utgår, de anställdas arbetstid kan effektiviseras.

Gör en förfrågan om ett smart projekt nu

Förutseende underhåll smart plastics

Hur fungerar igus förutseende underhåll?

Under namnet isense tillhandahåller igus olika sensorer som registrerar tillståndet hos igus komponenter, t.ex. kablar och energikedjor. De mäter slitaget under pågående drift och slår larm eller utlöser ett anläggningsstopp, så snart en reparation eller ett byte blir nödvändigt. Genom anslutningen till kommunikationsmodulen icom överförs uppgifterna till ett intelligent system. Modulen kan kopplas ihop med alla igus isense sensorer. Exempelvis med sensorer för mätning av nötningen eller slitaget av energikedjans bult-/hålförband, liksom med sensorer för brott- och dragkraftsdetektering och för kabelövervakning.
 
När mätvärdena har överförts från sensorn till icom modulen, måste de tolkas, för att sedan generera en instruktion. Detta är möjligt via anslutning till igus cloud. På grund av IT-säkerhetens ökande betydelse satsar många företag dock allt mer på att bygga upp egna SCADA-system, därför har igus utvecklat modulen icom plus. Med den här modulen kan kunden använda data på det sätt som han tycker är bäst för sin anläggning och sitt företag.


Modul/system

Med igus kommuniktionsmoduler icom.plus och icom kan du bestämma hur du vill använda sensorernas data. Du har möjlighet att integrera och läsa ut dina data på olika sätt - exempelvis genom användning offline i restriktiva miljöer eller uppkoppling till igus server.

icom.plus modul

icom.plus modul

På anläggningens monitor visar modulen den initialt beräknade tidsrymden
för den störningsfria driften.

 • Modul för isense offlinesystemet
 • Livslängden visas på anläggningens monitor
 • Larmfunktion vid avvikelser
 • Nödvändigt underhåll aviseras i god tid
 • Kompatibel med sensorerna: EC.W, EC.I, EC.PP

icom modul

icom modul

Modulen visar tidsrymden för den störningsfria driften genom digital sammankoppling i realtid.

 • Modul för isense onlinesystem
 • Du har alltid en överblick över livslängden i produktionen i realtid tack vare "maskininlärning"
 • Avstämning med igus server via IoT
 • Visas på webb-dashboard eller kunddisplay
 • Bestämning av gränsvärden och larm vid överskridande
 • Larm på dashboarden och dessutom via mejl och SMS
 • Kompitabel med sensorerna: EC.M, EC.W, EC.I, EC.PP


isense sensorer för följande produktområden

igus tillhandahåller sensorer för energikedjor, chainflex kablar och lagerteknik

Sensorer för energikedjor

Sensorer för energikedjor
Sensorer för smarta energikedjor

Sensorer för kablar

Sensorer för kablar
Sensorer för smarta kablar

Sensorer för lagerteknik

Sensorer för lagerteknik
Sensorer för smart lagerteknik

Hur hittar jag ett passande system?

Urval av sensorer

Det finns flera möjligheter att hitta rätt system. Man kan utgå från användningsområdet, t.ex. energikedjor, eller från frågan vad man vill uppnå med systemen. Ska systemen användas för förutseende underhåll med visning av livslängden, eller ska de utlösa larm när komponenter är slitna och defekta?

Urval av integrationen och sammankopplingen med den egna infrastrukturen

isense online

isense online

Omfattande lösning tack vare onlinedrift

Onlineövervakning och förutseende underhåll med icom modulen, maskininlärning och anslutning till igus moln och IoT (Internet of Things).

isense offline

isense offline

Vid ytterst höga krav på IT-säkerheten

Offlineövervakning och förutseende underhåll av energikedjor, kablar och lager. Med icom.plus integreras visningen i den egna anläggningen.  

isense stand-alone

isense stand-alone

Undvik anläggningsstopp vid/efter fel

Vid en befintlig eller hotande defekt rekommenderar systemen ett stopp, för att inte hela applikationen ska ta skada.

isense integration

isense integration

Integration i kundens system

Avgivande av larm, livslängdsdata och sensorernas rådata till kundens befintliga system. Kan användas både online och offline.

Utbudet av smart plastics är stort.
Vänligen fyll i formuläret, så att vi kan sammanställa ett passande system, som är anpassat efter dina behov.

Gör en förfrågan om ett smart projekt nu

De mest spännande projekten med igus smart plastics


Mer information

Broschyr "smart plastics"

Ladda ner broschyren "igus smart plastiscs" (PDF)

igus testlaboratorium

Testat! I branschens största laboratorium