Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Lösningar för tillståndsövervakning och förutseende underhåll

smart plastics gör energikedjor och glidlagerteknik redo för industri 4.0

I framtiden klarar sig automatiseringslösningar inte utan digitaliseringskoncept och det gäller för alla branscher.
Med smart plastics erbjuder vi två möjligheter att närma sig det här temat. Den enkla och snarast analoga vägen till smarta energikedjor eller smart glidlagerteknik är tillståndsövervakning som ger en enkel integration med hög säkerhet. 
Den som vill koppla ihop maskiner i en tillverkningsanläggning helt med sakernas internet (IoT)  för att uppnå kompatibilitet med industri 4.0 och t.ex. optimera underhåll behöver just det som förutseende underhåll erbjuder.
Med smart plastics, begreppet används för komponenter som  energy chain system, chainflex ledningar och plastglidlager drytech, som är ihopkopplingsbara och har sensorer, syftar igus till att göra komplexa automatiseringslösningar redo för industri 4.0.

Begär expertsupport nu

Dessa produkter kan utrustas med smart plastics teknik


Översikt över smart plastics

Broschyren ger dig en snabb överblick

Översikt över teman:

  • Tillståndsövervakning (i.Sense)
  • Produkter för tillståndsövervakning
  • Tillämpningsexempel för tillståndsövervakning
  • Förutseende underhåll (i.Cee)
  • Tillämpningsexempel för förutseende underhåll
  • Hur överförs data vid förutseende underhåll

Ladda ned broschyr

Tillståndsövervakning (i.Sense)


Tillståndsövervakning (condition monitoring) är det enklaste och snabbaste sättet att utifrån flera av igus-produkter få en egenövervakad smart plastics produkt. Genom att montera sensorer mäts värden (t.ex.  temperatur, krafter, bullervärden/vibrationer) vid ett tidigare definierat gränsvärde och utlöser ett larm- eller åtminstone ett informationsmeddelande om gränsvärdena överskrids. Utifrån den här informationen kan nästa steg (underhåll eller frånkoppling) avgöras. Om så önskas, kan anläggningen även direkt frånkopplas om mätvärdena överskrids för att undvika kostsamma följdskador.
Tillståndsövervakning sammanfattar vi på igus med begreppet i. Sense (jag känner),
 

Till tillståndsövervakning

Förutseende underhåll (i.Cee)


Förutseende underhåll (prediktivt underhåll) använder elementen i tillståndsövervakningen och skapar med hjälp av sensorer och programvara ett system som gör det möjligt att dynamiskt beräkna livslängd och optimala underhållstidpunkter för igus produkter. På så sätt är det förutseende underhållet nästa steg för implementering av ett omfattande koncept med intelligenta energikedjor och intelligent lagerteknik. Systemet för förutseende underhåll sammanfattas med i. Cee system och erbjuder olika fokus och en hög grad av individualitet. Syftet är alltid att uppnå maximal anläggnings- och användarsäkerhet samt produktlivslängd.  
Det förutseende underhållet sammanfattar vi på igus med begreppet i. Cee (härlett från "jag förutser").

Till förutseende underhåll

Vad behöver du?


 

Förutseende underhåll smart plastics

Letar du efter en frånkopplingsfunktion för din energikedja för att undvika krockar  ?

Förutseende underhåll smart plastics

Vill du inte använda programvara för övervakning av energikedjor?

Förutseende underhåll smart plastics

Vill du att statusmeddelanden ska indikeras med lysdioder?


 

Förutseende underhåll smart plastics

Vill du att aktuell livslängd för dina igus produkter alltid ska visas?


 

Förutseende underhåll smart plastics

Vill du veta när underhåll ska utföras på en av dina igus produkter?


 

Förutseende underhåll smart plastics

Vill du undvika oväntade driftstopp för anläggningen?


 

Förutseende underhåll smart plastics

Vill du anpassa energikedjor och glidlagerteknik för industri 4.0?


 

Nyheter om förutseende underhåll

Ytterligare möjligheter för förutseende underhåll på den smarta fabriken. Läs mer om 2020 års nyheter. 


Implementerat i praktiken


 

Förpackningsautomat för bröd

Förpackningsautomat för bröd

"Med tillståndsövervakningen CF.Q från igus kan driftstopp för maskinerna med hög kapacitet undvikas", förklarar ingenjören Oliver Tausch, chef för elektroteknik, GHD:s önskemål.

Österrikisk underleverantör till bilindustrin

Österrikisk underleverantör till bilindustrin

För att undvika oplanerade driftavbrott och anläggningsstopp, använder den österrikiska underleverantören till bilindustrin smart plastics från igus i portaler för automatiserad hantering av motorblock.

Produktion av aluminiumoxid

EC.P hos AOS

"Om kedjan hindras av stora mängder damm och smuts, frånkopplar kraftöverföringen systemet innan skador uppstår"

Tvättanläggning för tåg

Tvättanläggning för tåg med smart plastics

Alltid rena tåg och en säker energikedja tack vare förutseende underhåll.

Linjärrobotar

smart plastics hos Güdel

Genom integration av smart plastics sensorer på energikedjorna försörjs kundens tillståndsövervakningssystem med data.  

Reningsverk

smart plastics på reningsverk

Inga obehagliga överraskningar tack vare tillståndsövervakning på särskilt långsamma tillämpningar där skador kan vara svåra att upptäcka och oftast syns för sent.

Frågor & svar om smart plastics

Frågor & svar & integration

Vad är igus smart plastics? Vad innebär industri 4.0? I vår blogg finns svaren på de vanligaste frågorna på det här temat:


Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt och konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h