Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

igus® energitillförselsystem för landströmsförsörjningen i hamnar

moving energy made easy …flexibelt…säkert…individuellt…

Allt fler hamnar står inför en ökande miljömedvetenhet hos befolkningen. Hårdare riktlinjer tvingar hamnarna att använda miljövänligare teknologi. Med hjälp av igus® skräddarsydda energitillförselsystem för landströmsförsörjning av fartygen i hamnen kan luftföroreningar, buller och vibrationer reduceras. En internationell standard säkerställer att olika fartygstyper kan försörjas med landström i olika hamnar världen över. Idag regleras landströmsförsörjning med medelspänning av IEC 80005-1 och med lågspänning av IEC 80005-3.
 
Varje hamn är unik. Tidvatten, konstruktion och utrustning skiljer sig från hamn till hamn, från terminal till terminal och från fartyg till fartyg. Hamnen tar varje dag emot olika slags fartyg med olika storlek, tilläggsplats och krav på lasten och landströmsförsörjningen. Minskat planeringsarbete och en effektiv hamnverksamhet avgör hamnens framgång. Landströmsanslutningar måste passa in i denna högdynamiska värld. De får inte inskränka hamnens verksamhet.
 
Krav på landströmsförsörjningen av fartyg:

Lätthanterlig

Flexibel och flyttbar

Platssparande även i svåra utrymmen.

Beständig och med lång livslängd


Sedan många år tillbaka har igus® utvecklat och tillverkat skräddarsydda kabelhanteringssystem för den marina branschen. Vårt team hjälper dig gärna med rådgivning, planering, montering, inspektion och reservdelsservice världen över.
 

igus® landströmslösningar för terminaler och fartyg

Containerterminaler och fartyg

Containerterminal  
flexibla och med lång livslängd

Mobila landströmsanslutningar för full flexibilitet

Kabeldragningssystem utan släpring för en lång livslängd

Färjeterminaler och fartyg

Färjeterminal och fartyg  
säkert och modulärt

Kabeldragningssystem för olika spänningsklasser och effekter

Anpassat efter terminalens och fartygets betingelser

Offshoreterminaler och fartyg

Offshorefartyg  
specifikt eller universellt

Kabeldragningssystem för en snabb förbindelse eller ett brett användningsområde

Stationärt eller mobilt, allt eftersom vad som krävs

igus® landströmssystem för terminaler och fartyg

e-chain® dispenser  
e-chain® dispenser

Med e-kedjan triflex® för tredimensionella rörelser

Lagerförda enkelledare i stället för dyra flerledare

Reducerad markyta

e-chain® reel  
e-chain® reel

Flexibilitet för befintliga och nya landströmsanslutningar

Skyddad kabeldragning

Ökar säkerheten och livslängden

e-spool® shore power  
e-spool® shore power

System utan släpring

Okänsligt mot havsvatten, köld, hetta och vibrationer

Kräver ett minimum av underhåll och är lätt att besiktiga

e-spool® shore power  
Långa åkvägar för mobila SPO

Åkvägar på 800 m och ännu längre är möjliga

Väl beprövad teknologi, längre livslängd, kostnadseffektiv

Modulär konstruktion

Landströmsanslutning för LNG Power Barge  
Landströmsanslutning för LNG Power Barge

Utsläppsreducering

Längre livslängd och kostnadseffektiv

Ökar säkerheten

Landströmsanslutning för LNG Power Barge  
Offshorekedja

Med lång livslängd, robust och ändå flexibel

Optimerad för installation, inspektion och underhåll

Beständig mot korrosion, havsvatten, olja och UV-strålning

Individuella lösningar för din applikation

Dra nytta av våra mångåriga erfarenheter inom den maritima sektorn:

Lägesanalys på plats

Kostnadsfritt planeringsutkast

Interaktion med andra företag resp. andra bygg- och anläggningsarbeten

Martin Tiling  

Vi står gärna till ditt förfogande om du har frågor eller vill ha mer information!
Branschchef: Martin Tiling
Tel.: +49 2203 9649-7417
 

Service

Fler maritima webbplatser

Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt occh konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h