Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

igus® energitillförselsystem för landströmsförsörjningen i hamnar

moving energy made easy … flexibelt … säkert ... tillförlitligt ... individuellt …

Allt fler hamnar står inför en ökande miljömedvetenhet hos befolkningen. Hårdare riktlinjer tvingar hamnarna att använda miljövänligare teknologi. Med hjälp av igus® skräddarsydda energitillförselsystem för landströmsförsörjning av fartygen i hamnen kan man reducera luftföroreningar, buller och vibrationer. En internationell standard säkerställer att olika fartygstyper kan försörjas med landström i olika hamnar världen över. Idag regleras landströmsförsörjning med medelspänning av IEC 80005-1 och med lågspänning av IEC 80005-3.
 
Varje hamn är unik. Tidvatten, konstruktion och utrustning skiljer sig från hamn till hamn, från terminal till terminal och från fartyg till fartyg. Hamnen tar varje dag emot olika slags fartyg med olika storlek, tilläggsplats och krav på lasten och landströmsförsörjningen. Minskat planeringsarbete och en effektiv hamnverksamhet avgör hamnens framgång. Landströmsanslutningarna måste passa in i denna högdynamiska värld. De får inte begränsa hamnens verksamhet.
 
Krav på landströmsförsörjningen av fartyg:

Lätthanterlig

Flexibel och flyttbar

Platssparande även i svåra utrymmen.

Med lång livslängd och skyddad mot yttre påverkan


Sedan många år tillbaka har igus® utvecklat och tillverkat skräddarsydda kabelhanteringssystem för den maritima branschen. Vårt team hjälper dig gärna med rådgivning, planering, montering, inspektion och reservdelsservice världen över.

Kontakta oss nu!

igus® landströmslösningar för terminaler och fartyg

Containerterminaler och fartyg

Containerterminal

flexibla och med lång livslängd

Mobila landströmsanslutningar för full flexibilitet

Kabeldragningssystem utan släpring för en lång livslängd

Offshoreterminaler och fartyg

Offshorefartyg

specifikt eller universellt

Kabeldragningssystem för en snabb förbindelse eller ett brett användningsområde

Stationärt eller mobilt, allt eftersom vad som krävs


igus® landströmssystem för terminaler och fartyg

e-chain reel

e-chain reel

Flexibilitet för befintliga och nya landströmsanslutningar

Skyddad kabeldragning

Ökar säkerheten och livslängden

e-spool shore power

e-spool shore power

System utan släpring

Okänsligt mot havsvatten, köld, hetta och vibrationer

Kräver ett minimum av underhåll och är lätt att besiktiga

e-spool® shore power

Långa åkvägar för mobila SPO

Åkvägar på 800 m och ännu längre är möjliga

Väl beprövad teknologi, längre livslängd, kostnadseffektiv

Modulär konstruktion

Landströmsanslutning för LNG Power Barge

Landströmsanslutning för LNG Power Barge

Utsläppsreducering

Längre livslängd och kostnadseffektiv

Ökar säkerheten

Landströmsanslutning för LNG Power Barge

Offshorekedja

Långlivat, robust och ändå flexibelt

Optimerat för installation, inspektion och underhåll

Beständigt mot korrosion, havsvatten, olja och UV-strålning

Modulärt energikedjesystem e-loop

Modulärt energikedjesystem e-loop

  • Kan vid behov öppnas och stängas igen
  • Allt kan bytas ut separat
  • Enkelt underhåll


Individuella lösningar för din applikation

Dra nytta av våra mångåriga erfarenheter inom den maritima sektorn:

Lägesanalys på plats

Kostnadsfritt planeringsutkast

Interaktion med andra företag resp. andra bygg- och anläggningsarbeten

Kontakta en expert nu!

Service

Ingenjörstjänster

Relaterade webbplatserRådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt och konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h