Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Komplett kundanpassade energikedjor -
readychain®


Gör en förfrågan om kundanpassning

Energitillförselsystem som komplett lösning

Fördelar med en kundanpassad energikedja

Vid tillverkning av maskiner och anläggningar finns det många anledningar att välja kundanpassade energitillförselsystem:
 

 • Konfektioneringstiden sjunker med upp till 95 %
 • Lägre tillverkningskostnader
 • Minimal logistik - det behövs inget lagerutrymme
 • Inköpsoptimering - ett system, ett artikelnummer
 • Reducera monteringstiden - mindre driftavbrott
 • Montering på plats - internationell service med 35 filialer
 • Specialtillverkning är möjlig - igus utvecklar ytterligare komponenter

 
readychain provlåda  

Installationsklart system istället för enskilda delar

Beställ gratis prov- och informationslåda

Idag behöver inga företag hålla på med montering av energikedjor och kablar till sina maskiner längre. Med vårt readychain system levererar vi individuella, kundanpassade energitillförselsystem, som sedan enkelt kan installeras på plats i ett sista steg.


Beställ gratis låda nu

readychain® varianter

readychain basic  
Basic

Består av en energikedja fylld med elkablar, pneumatik och hydraulik utan kontaktdon.
Se videon


Gör en förfrågan om kundanpassning

readychain basic  
Standard

Består av en energikedja fylld med elkablar, pneumatik, hydraulik och sensorteknik inklusive kontaktdon.
Se videon


Gör en förfrågan om kundanpassning

readychain standard plus  
Standard Plus

Består av en energikedja fylld med elkablar, pneumatik, hydraulik och sensorer inklusive kontaktdon samt fästplåtar för fixering.
Se videon


Gör en förfrågan om kundanpassning

readychain premium  
Premium

Består av en energikedja fylld med elkablar, pneumatik, hydraulik och sensorer inklusive kontaktdon samt ett transport- och monteringsställ.
Se videon


Gör en förfrågan om kundanpassning

Dina fördelar BasicStandardSTANDARD PLUS Premium
EN leverantör – samla leverantörerna  
 Reducera monteringstiden
 Öka driftsäkerheten
 Ingen elektrisk installation
 100 % digitalt testat
  Ingen överskottskabel
 Reducera skarvställena
 Optimera anslutningsställen/gränssnitt
 Fleraxligt anslutningsklart system
 Perfektionera transport/montering
 En modul
 Ett beställningsnummer/en varugrupp
 Plug & play

En översikt över dina fördelar BasicStandardStandard PlusPremium
  Reducerad monteringstid■■□□□■■■□□■■■■□■■■■■ 
  Förenklad logistik■■■□□■■■■□■■■■■■■■■□
  Optimering av anskaffningsprocessen■■■□□■■■■■■■■■■■■■■■

Öka produktiviteten i fabriken med readychain®

Fix och färdig i systemet

Från anskaffning av alla nödvändiga specialdelar, plåtar och maskindelar till tillhandahållande av det installationsklara systemet på fastställt monteringsdatum sköter igus hela anskaffningslogistiken.

 • Antalet leverantörer och beställningar sjunker med ca 75 %
 • Den garanterade kvaliteten på igus readychains
 • Monteringsservice på plats hos dig
 • Individuell support för slutkunden

Alla komponenter från ett och samma företag

igus energikedjor arbetar redan idag säkert i hundratusentals applikationer över hela världen.
Från dryckesautomater till stålverk, från enkla linjära till ytterst komplicerade applikationer - våra e-kedjor återfinns i tusentals olika anläggningar och maskiner.
 

chainflex kablar och kontaktdon

Med över 1 300 lagerförda kablar erbjuder igus det största kabelsortimentet speciellt för energikedjor. Tack vare branschens största testlaboratorium är igus den enda leverantören som kan ge 36 månaders garanti på alla chainflex kablar. Alla vanliga kontaktdon samt över 4 600
drivkablar enligt 24 olika tillverkarstandarder står till förfogande.

readychain fabrik  

Användningsexempel med readychain®

Automatisk läkemedelshantering: 20 000 rörelser om dagen med kundanpassade energikedjor

Modulära automatiska plocksystem för läkemedel används för snabb in- och utlagring av läkemedel i apotek, sjukhus och vårdhem och kan anpassas efter nästan alla platsförhållanden. De måste både vara kompakta och modulärt konstruerade, för att möjliggöra en problemfri utökning och säker försörjning.
readychain system kan anpassas optimalt efter drift- och platsförhållandena.

3 000 landströmsanslutningar om året med flexibla energitillförselsystem

Offshorebasen Mongstad är en av Norges starkast frekventerade hamnar. Två gånger om dagen avlöser fartygen varandra, för att lastas med utrustning till oljeriggarna ute i Nordsjön. Basen arbetar dygnet runt.
Därför använder man ett pålitligt, robust och flexibelt system för landströmsförsörjning  från igus. En kundanpassad e-spool  är integrerad i en tre meter lång container, som gaffeltruckar flyttar längs de olika anläggningsplatserna.

Minuter istället för dagar: Komplett lösning från igus reducerar monteringstiden för bearbetningscenter

Tack vare färdigmonterade readychain system kan processkostnaderna sänkas och fel reduceras

I sina bearbetningscenter med portal använder sig verktygmaskintillverkaren Hartford från Taiwan av komplett färdiganpassade energikedjesystem från igus.
På detta sätt kan man reducera antalet arbetsmoment, vilket reducerar monteringstiden från flera veckor till endast en halv dag. Samtidigt kan kunderna alltid lita på att de med igus´ readychain får en säker helhetslösning från ett och samma företag.

Applikationer med readychain system

Vid automation av maskiner och anläggningar finns det en rad olika anledningar att välja kundanpassade energitillförselsystem.
Produktionskostnaderna sjunker, felkällorna elimineras nästan helt. Projekteringsarbetet minskar, säkerheten ökar. Kan bl.a. användas i monterings- och materialhanteringsteknik, transport- och lagerteknik samt inom maskinkonstruktion.
 


till översikten

Mer information

uppifrån  
Den innovativa igus readychain-fabriken med världens största testlaboratorium

 • 1 600 readychain system lämnar fabriken varje vecka
 • 4 700 m² stor yta för kundanpassning
 • 4 150 anställda världen över, varav 359 för kundanpassningen
 • 35 filialer över hela världen inkl. 12 readychain fabriker
   

Testlaboratorium  
Världens största testlaboratorium

Över 15 000 tester årligen utgör grunden för världens antagligen största testdatabas. Denna databas gör att vi alltid kan välja rätt produkt för just din konkreta applikation. Även individuella tester för din bransch är möjliga.
 

readychain nyheter 2020  

readychain® nyheter 2020

Tech up, cost down. It's our job.

Sedan över 20 år tillbaka har monterat igus kundspecifika kablar och energitillförselsystem, som används inom vitt skilda områden.
 
Vår uppgift är att kontinuerligt utveckla nya innovationer för energikedjor och kablar. Därmed kan du både spara kostnader och höja kvaliteten på maskiner och anläggningar ytterligare, helt enkelt "Tech up. Cost down".


Till readychain nyheterna