Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)

Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vårt företag och våra webbsidor. Vi tar skyddet av dina personuppgifter och din integritet på fullt allvar. Nedan ger vi information om hur dina uppgifter hanteras. Ansvarig är

igus® AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg
Tel.: +46 42 329270
Fax: +46 42 211585
E-Mail: info@igusab.se

När du använder dig av ett erbjudande från igus®, exempelvis genom att använda våra webbsidor eller söka en tjänst hos oss, behandlar vi dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter strikt konfidentiellt och endast för det ändamål som vi har meddelat när vi samlar in uppgifterna. Vår måttstock vid behandlingen av dina uppgifter är Dataskyddsförordningen (GDPR), den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) samt övriga tillämpningsbara dataskyddsbestämmelser.

1. Tillhandahållande av webbsidorna

Vid varje besök på våra webbsidor samlas en rad allmänna data och uppgifter, inklusive personuppgifter, in av våra system. Följande uppgifter sparas i loggfilerna på vår server:

 • IP-adress (ev. i anonymiserad, förkortad form)
 • Datum och klockslag för begäran (tidsstämpel)
 • Detaljer om begäran och måladress (protokollversion, HTTP-metod, hänvisande sida, UserAgent-sträng)
 • Namn på den fil som öppnas och den datamängd som överförs (begärd URL inklusive frågesträng, storlek i bytes)
 • Meddelande om öppningen lyckades (HTTP-statuskod)
 • Den webbsida från vilken begäran kommer
 • Typ av webbläsare eller använd app
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Webbläsarens språk och version

 
När vi behandlar dessa uppgifter identifierar vi inte dig som person. Det sker varken en personrelaterad utvärdering eller en utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål eller för att skapa en profil.
 
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är art. 6 stycke 1 f GDPR. Det är tekniskt nödvändigt att behandla uppgifterna för att kunna tillhandahålla våra webbsidor och garantera vår systemsäkerhet. Häri ligger också vårt berättigade intresse. Det finns inget sätt att använda våra webbsidor utan en sådan behandling av uppgifter, dvs. du har ingen möjlighet att invända mot detta.
 
Dina uppgifter raderas så fort du lämnar våra webbsidor och din session därmed är avslutad. Din IP-adress raderas senast sju dagar efter att ditt besök på våra webbsidor har avslutats.

2. Användning av cookies

På våra webbsidor använder vi cookies. Cookies lagras på din dator och överförs av denna till våra webbsidor. En cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att din webbläsare kan identifieras unikt när du besöker våra webbsidor igen.
 
Du kan själv ställa in hur cookies hanteras i din webbläsare. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Du kan när som helst radera cookies som redan har sparats. Detta kan också göras automatiserat. Om cookies är avaktiverade för våra webbsidor kan det hända att det inte längre går att använda alla funktioner till fullo.
 
Du hittar mer information i vår cookie-policy.

3. Implementering av övriga tjänster

3.1 Implementering av Google-tjänster
På våra webbsidor har vi implementerat följande tjänster från leverantören Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Inom ramen för tjänsterna kan det hända att Google behandlar personuppgifter om dig. Det kan inte uteslutas att Google även kommer att överföra uppgifterna till en server i USA. Google har bundit sig att följa EU-US Privacy Shield Framework, du hittar mer information på https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=sv.
Vi har inget inflytande på hur och vilka av dina personuppgifter som behandlas av Google. I enlighet med Googles integritetspolicy kan, oberoende av vilken Google-tjänst det handlar om, följande personuppgifter behandlas (https://policies.google.com/privacy?gl=sv#infocollect)
 • Uppgifter om de appar, webbläsare och enheter som du använder för att komma åt Google-tjänster
 • Unika identifierare, din webbläsares typ och inställningar, din enhets typ och inställningar, operativsystemet, uppgifter om mobilnätet (mobiloperatörens namn, telefonnummer, appens versionsnummer)
 • Uppgifter om dina appars, webbläsares och enheters interaktion med Googles tjänster (t.ex. IP-adress, felrapporter, systemaktiviteter samt datum, klockslag och hänvisnings-URL för din begäran)
 • Aktivitetsuppgifter (t.ex. begrepp som du söker efter, videor du tittar på, innehåll och reklamannonser som du tittar på eller interagerar med)
Mer information om hur Google använder uppgifter på webbsidor där Google-tjänster är implementerade hittar du på https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv.
Ändamålet med och omfattningen av Googles databehandling samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet hittar du i Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Du kan hitta information om dina integritetsinställningar på  https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

3.1.1 Google Maps
Vi använder oss av Google Maps. Google Maps är en karttjänst som ska göra det möjligt att enkelt hitta de platser som vi anger på våra webbsidor. När du använder Google Maps kan Google behandla uppgifter om din användning av kartfunktionerna på våra webbsidor.
Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är art. 6 stycke 1 a GDPR.
Ångerrätt
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange skäl med verkan för framtiden.
Om du inte är införstådd med att dina uppgifter i framtiden överförs till Google inom ramen för användningen av Google Maps, har du möjlighet att avaktivera Google Maps i dina webbläsarinställningar. I sådana fall kan du dock inte fortsätta använda Google Maps och kartvyn.

Information om Googles befintliga Privacy Shield-certifiering och mer information om Googles databehandling inom ramen för användningen av Googles tjänster hittar du i denna integritetspolicy i avsnitt 3.1 ”Implementering av Google-tjänster”.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock leda till att du inte kan använda våra webbsidor alls eller endast i begränsad omfattning.

3.1.2. Google Web Fonts
Vi använder oss av Google Web Fonts för att kunna visa vårt innehåll korrekt och på ett grafiskt snyggt sätt i alla webbläsare. När du öppnar våra webbsidor laddar din webbläsare Googles Web Fonts i webbläsarens cache-minne för att texter och typsnitt ska visas korrekt. För detta ansluter den webbläsare du använder till Googles servrar, vilket innebär att Google får kännedom om att våra webbsidor öppnats via din IP-adress. Om din webbläsare inte stöder denna funktion används ett standardtypsnitt på din dator. Det kan inte uteslutas att Google även kommer att överföra uppgifterna till en server i USA. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är art. 6 stycke 1 a GDPR.
Ångerrätt
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange skäl med verkan för framtiden.
Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google när du använder Google Web Fonts, har du möjlighet att avaktivera Google Web Fonts helt. För detta måste du avaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I så fall kan du dock inte använda Google Web Fonts och eventuellt används ett standardtypsnitt.

Information om Googles befintliga Privacy Shield-certifiering och mer information om Googles databehandling inom ramen för användningen av Googles tjänster hittar du i denna integritetspolicy i avsnitt 3.1 ”Implementering av Google-tjänster”.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock leda till att du inte kan använda våra webbsidor alls eller endast i begränsad omfattning.
 
3.2 Implementering av övriga tjänster
3.2.1 Font Awesome
Våra webbsidor använder sig av Font Awesome från leverantören Fonticons, Inc. (https://fontawesome.com) för att visa typsnitt på ett enhetligt sätt. När du öppnar våra webbsidor laddar din webbläsare Fonticons Web Fonts i webbläsarens cache-minne för att texter och typsnitt ska visas korrekt. För detta ansluter den webbläsare du använder till Fonticons servrar, vilket innebär att Fonticons får kännedom om att våra webbsidor öppnas via din IP-adress.

Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är art. 6 stycke 1 a GDPR.
Ångerrätt
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange skäl med verkan för framtiden. Om du inte är införstådd med att dina uppgifter i framtiden överförs till Fonticons inom ramen för användningen av Font Awesome, har du möjlighet att avaktivera denna tjänst i dina webbläsarinställningar (se siffra 2). I så fall kan du dock inte använda Font Awesome och eventuellt används ett standardtypsnitt.

Du hittar mer information i integritetsinformationen på https://fontawesome.com/privacy.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock leda till att du inte kan använda våra webbsidor alls eller endast i begränsad omfattning.

3.2.2 Mouseflow
Våra webbsidor använder sig av Mouseflow, ett webbanalys-verktyg från Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark. Med Mouseflow analyserar vi användningen av våra webbsidor och enskilda funktioner och erbjudanden för att kunna optimera våra webbsidor.
Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är art. 6 stycke 1 a GDPR.
Ångerrätt
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange skäl med verkan för framtiden. Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Mouseflow när du använder våra webbsidor, har du möjlighet att avaktivera Mouseflow helt i dina webbläsarinställningar (se siffra 2 ovan). Du har dessutom möjlighet att avaktivera Mouseflow på https://www.mouseflow.de/opt-out.
I så fall kanske du inte längre kan använda alla funktioner på våra webbsidor fullt ut.

Du hittar mer information om Mouseflows användningsvillkor och integritet på https://mouseflow.de/privacy/.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock leda till att du inte kan använda våra webbsidor alls eller endast i begränsad omfattning.

4. Kontakt

Du har olika möjligheter att kontakta oss.

4.1 Databehandlingens omfattning
Vi har på våra webbsidor skapat olika möjligheter för dig att kontakta oss (e-post, post, telefon, chatt). I detta fall sparar vi dina personuppgifter som du anger när du kontaktar oss (t.ex. e-postadress, adressuppgifter, telefonnummer eller övriga personuppgifter som framgår av innehållet).
 
4.2 Rättslig grund
Om din kontakt sker baserat på ett avtal eller sker innan avtal är den rättsliga grunden art. 6 stycke 1 b GDPR. I alla andra fall är den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter art. 6 stycke 1 f GDPR. Det är vårt berättigade intresse att behandla din kontaktförfrågan.
 
4.3 Ändamålet med databehandlingen
Ändamålet med databehandlingen är att behandla din kontaktförfrågan. Uppgifterna behandlas uteslutande för detta ändamål. I samband med detta vidarebefordras dina uppgifter inte till tredje part.
 
4.4 Förvaringstid för dina personuppgifter
När din kontaktförfrågan har hanterats färdigt inskränker vi ytterligare behandling av dina uppgifter. Dina uppgifter raderas efter de lagringsfrister som anges i skatte- och handelslagstiftningen. Dessa är i enlighet med § 147 stycke 1 Abgabenordnung (AO) 10 år för bokningskvitton och i enlighet med § 257 stycke 1 Handelsgesetzbuch (HGB) 6 år för affärsunderlag.
 
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Men om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan det leda till att du inte alls eller inte fullt ut kan använda vårt kontaktformulär eller inte kan kontakta oss.

5. Nyhetsbrev

På våra webbsidor har du möjlighet att prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev.

5.1 Databehandlingens omfattning
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev behandlas följande personuppgifter av oss:
 • Företag (frivilligt)
 • Förnamn (frivilligt)
 • Efternamn (frivilligt)
 • Tilltal (frivilligt)
 • E-postadress
 • Postnummer
 • Land
 • IP-adress för den dator som det öppnas med
 • Datum och klockslag för sändningen.
För behandlingen av uppgifterna ber vi om ditt samtycke i samband med registreringen. Vi säkrar registreringen med ett så kallat double-opt-in-förfarande. På så sätt säkerställer vi att den e-postadress som anges i samband med prenumerationen på nyhetsbrevet faktiskt är din. Efter att du har angett de obligatoriska uppgifterna (namn, e-postadress) i respektive inmatningsfält får du ett automatiserat e-postmeddelande med en aktiveringslänk. Du prenumererar på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken.
Våra kommersiella e-postmeddelanden innehåller så kallade spårpixlar. Det handlar om små bilder som integreras i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att göra det möjligt att registrera loggfiler och analysera loggfiler statistiskt.  Med hjälp av den integrerade spårpixeln kan vi se om och när du har öppnat vårt kommersiella e-postmeddelande och vilka länkar i e-postmeddelandet du har öppnat. På så sätt kan vi optimera våra online-marknadsföringskampanjer.

5.2 Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är art. 6 stycke 1 a GDPR.
Ångerrätt
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke för framtiden utan att ange skäl genom att t.ex. klicka på den länk för att avsluta prenumerationen som finns i varje e-postmeddelande.

5.3 Ändamålet med databehandlingen
Ändamålet med databehandlingen är att genomföra prenumerationen på nyhetsbrevet. Uppgifterna behandlas uteslutande för detta ändamål. Inom ramen för lagstiftningen vidarebefordrar vi dina uppgifter till vår leverantör Hubspot. Mer information hittar du i dataskyddsinformationen på https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

5.4 Förvaringstid för dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter under den tid då du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Men om du inte tillhandahåller de nämnda uppgifterna till oss kan du inte prenumerera på vårt nyhetsbrev.

6. Utskick av produktinformation

6.1 Reklam via e-post i samband med vårt nyhetsbrev och nedladdning av dokument

6.1.1 Databehandlingens omfattning
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller om du anger dina personuppgifter på våra webbsidor i samband med gratis nedladdning av dokument (endast med ditt samtycke, nedladdning av dokument är möjlig även utan att prenumerera på nyhetsbrevet) behandlar vi de personuppgifter du angett för att regelbundet skicka dig information om produkter, nyheter, mässor och evenemang via e-post.
Våra kommersiella e-postmeddelanden innehåller så kallade spårpixlar. Det handlar om små bilder som integreras i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att göra det möjligt att registrera loggfiler och analysera loggfiler statistiskt.  Med hjälp av den integrerade spårpixeln kan vi se om och när du har öppnat vårt kommersiella e-postmeddelande och vilka länkar i e-postmeddelandet du har öppnat. På så sätt kan vi optimera våra online-marknadsföringskampanjer.

6.1.2 Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är art. 6 stycke 1 a GDPR.
Ångerrätt
Du har rätt att när som helst och utan att ange skäl återkalla ditt samtycke för framtiden genom att exempelvis klicka på den länk för att avsluta prenumerationen som finns i varje e-postmeddelande eller skicka ett meddelande till de-data-protection@igus.net.

6.1.3 Ändamålet med databehandlingen
Ändamålet med databehandlingen är att genomföra marknadsföringsåtgärder. Inom ramen för lagstiftningen vidarebefordrar vi dina uppgifter till vår leverantör Hubspot. Mer information hittar du i dataskyddsinformationen på https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

6.1.4 Förvaringstid för dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter tills du invänder mot det. När du har invänt mot det raderar vi dina personuppgifter, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning eller vi förbehåller oss rätten att fortsätta databehandling som är tillåten enligt lagstiftningen och som vi informerar om i denna policy.
 
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Men om du inte tillhandahåller de uppgifter som nämnts kan vi inte skicka dig produktinformation via e-post.

6.2 Reklam via e-post i samband med varuförsäljning

6.2.1 Databehandlingens omfattning
I den utsträckning vi har erhållit dina personuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress) i samband med försäljning av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot det förbehåller vi oss rätten att via e-post regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande produkter som de du köpt ur vårt sortiment i enlighet med § 7 stycke 3 i den tyska lagen mot otillåten konkurrens (UWG).
Våra kommersiella e-postmeddelanden innehåller så kallade spårpixlar. Det handlar om små bilder som integreras i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att göra det möjligt att registrera loggfiler och analysera loggfiler statistiskt. Med hjälp av den integrerade spårpixeln kan vi se om och när du har öppnat vårt kommersiella e-postmeddelande och vilka länkar i e-postmeddelandet du har öppnat. På så sätt kan vi optimera våra online-marknadsföringskampanjer.

6.2.2 Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är art. 6 stycke 1 f GDPR. Vi har ett övervägande berättigat intresse av att tilltala våra kunder kommersiellt.
Rätt att invända (art. 21 GDPR)
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i framtiden, t.ex. via e-post till de-data-protection@igus.net, eller via den länk som ingår i varje kommersiellt e-postmeddelande.
Vi fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte för vår behandling kan påvisa tvingande skyddsvärdiga skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

6.2.3 Ändamålet med databehandlingen
Ändamålet med databehandlingen är att genomföra marknadsföringsåtgärder. Inom ramen för lagstiftningen vidarebefordrar vi dina uppgifter till vår leverantör Hubspot. Mer information hittar du i dataskyddsinformationen på https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.
Vi vidarebefordrar dessutom inom ramen för lagstiftningen dina uppgifter till vår leverantör Salesforce. Mer information hittar du i dataskyddsinformationen på https://www.salesforce.com/de/campaign/gdpr/.
 
6.2.4 Förvaringstiden för dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter tills du invänder mot det. När du har invänt mot det raderar vi dina personuppgifter, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning eller vi förbehåller oss rätten att fortsätta databehandling som är tillåten enligt lagstiftningen och som vi informerar om i denna policy.
 
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Men om du inte tillhandahåller de uppgifter som nämnts kan vi inte skicka dig produktinformation via e-post.

6.3 Reklam via post

6.3.1 Databehandlingens omfattning
Vi förbehåller oss rätten att behandla dina personuppgifter (förnamn, efternamn, postadress, position, företag, igus-kundnummer) inom ramen för att skicka erbjudanden och produktinformation per brev.
 
6.3.2 Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är art. 6 stycke 1 f GDPR. Vi har ett övervägande berättigat intresse av att tilltala våra kunder kommersiellt.
Rätt att invända (art. 21 GDPR)
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i framtiden, exempelvis via e-post till de-data-protection@igus.net.
Vi fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte för vår behandling kan påvisa tvingande skyddsvärdiga skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

6.3.3 Ändamålet med databehandlingen
Ändamålet med databehandlingen är att genomföra marknadsföringsåtgärder.
Vi vidarebefordrar dina uppgifter inom ramen för lagstiftningen till externa leverantörer (som genomför tryck och försändelse).
 
 
6.3.4 Förvaringstiden för dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter tills du invänder mot det. När du har invänt mot det raderar vi dina personuppgifter, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning eller vi förbehåller oss rätten att fortsätta databehandling som är tillåten enligt lagstiftningen och som vi informerar om i denna policy.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Men om du inte tillhandahåller de uppgifter som nämnts kan vi inte skicka dig produktinformation per brev.

6.4 Garanticertifikat

6.4.1 Databehandlingens omfattning
Med hjälp av online-verktygen på våra webbsidor har du möjlighet att få specificerade garanticertifikat för din applikation. För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter (namn & e-postadress).
 
6.4.2 Rättslig grund
Databehandlingen i samband med framställningen av ditt certifikat sker baserat på art. 6 stycke 1 b GDPR, vilket innebär att det handlar om en process innan avtal.
 
Rätt att invända (art. 21 GDPR)
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i framtiden, exempelvis via e-post till de-data-protection@igus.net.
Vi fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte för vår behandling kan påvisa tvingande skyddsvärdiga skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

6.4.3 Ändamålet med databehandlingen
Ändamålet med databehandlingen är att erbjuda garanticertifikat för kunder och intressenter. För detta är behandlingen av dina uppgifter nödvändig för att kunna tilldela och skicka dig certifikatet.
Vi förbehåller oss rätten att baserat på de uppgifter du angett genomföra en matchning i vår CRM-programvara Salesforce för att även internt kunna tilldela certifikatet till ditt företag. Vi vidarebefordrar inom ramen för lagstiftningen då dina uppgifter till vår leverantör Salesforce. Mer information hittar du i dataskyddsinformationen på https://www.salesforce.com/de/campaign/gdpr/.
 
6.4.4 Förvaringstiden för dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter tills du invänder mot det. När du har invänt mot det raderar vi dina personuppgifter, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning eller vi förbehåller oss rätten att fortsätta databehandling som är tillåten enligt lagstiftningen och som vi informerar om i denna policy.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Men om du inte ger oss tillgång till de uppgifter som nämnts kan vi inte framställa och skicka dig garanticertifikatet.

7. Användarundersökningar

På våra webbsidor genomför vi användarundersökningar. En sådan undersökning kan aktiveras via vårt feedback-formulär samt bland annat som reaktion på ett särskilt användarbeteende, t.ex. en avbruten köpprocess, via ett popup-fönster med en länk till en användarundersökning. Om du deltar i användarundersökningen kan det hända att de personuppgifter som du anger i inmatningsfälten överförs till oss och sparas:

 • Företag (frivilligt)
 • Tilltal (frivilligt)
 • Förnamn (frivilligt)
 • Efternamn (frivilligt)
 • Adress (gata, gatunummer, postnummer, ort, land) (frivilligt)
 • E-postadress (frivilligt)
 • Telefonnummer (frivilligt)
 • Samtliga uppgifter som anges i fritext-fält
 • Användarens IP-adress
 • Datum och klockslag för sändningen.


Beroende på undersökningens sammanhang förbehåller vi oss rätten att se uppgifter som här kan ha angetts frivilligt som nödvändiga för ifyllningen av formuläret om detta krävs för senare kommunikation.
Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är art. 6 stycke 1 a GDPR. Uppgifterna används uteslutande för att utvärdera undersökningen och för den eventuella kommunikation som följer. I sådana fall överförs uppgifterna vidare till vår underleverantör Survicate.
Survicate, Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, Polen, är en tjänst för att aktivera och utvärdera undersökningar Ändamålet för att använda Survicate ligger i att samla in feedback från webbplatsens användare för att kunna förbättra den. Mer information om Survicates databehandling hittar du på https://help.survicate.com/en/articles/3943207-terms-of-service-privacy-policy-gdpr-and-dpa.
Vi förbehåller oss rätten att matcha de personuppgifter som anges i undersökningen med vår kunddatabas i Hubspot. Genom att matcha din kontaktförfrågan med en kundprofil kan vi besvara dina kontaktförfrågningar på ett ännu bättre sätt.

Rätt att invända (art. 21 GDPR)
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i framtiden, exempelvis via e-post till de-data-protection@igus.net.
Vi fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte för vår behandling kan påvisa tvingande skyddsvärdiga skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Vi raderar undersökningarna inklusive uppgifterna i respektive inmatningsfält så fort resultaten i dem inte längre används.

8. Databehandling vid användning av vår webbshop

8.1 Registrering

8.1.1 Databehandlingens omfattning
På våra webbsidor har du möjlighet att registrera dig i vårt shopsystem med ett användarkonto. De personuppgifter som du överför i samband med detta behandlas av oss. Vilka uppgifter som behandlas framgår i respektive formulär. I formuläret anges endast sådana fält som verkligen krävs för att dra nytta av respektive erbjudande som obligatoriska fält.
Efter inmatningen får du till den angivna e-postadressen ett e-postmeddelande med din registrering som innehåller en länk med vilken du kan bekräfta din registrering och slutföra regleringsprocessen. När registreringen har slutförts kan du när som helst komma åt ditt användarkonto och handla i vår webbshop genom att ange din e-postadress och ditt lösenord.

8.1.2 Rättslig grund
Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6 stycke 1 a GDPR.
Ångerrätt
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange skäl med verkan för framtiden, exempelvis genom att avaktivera ditt användarkonto.
I så fall kan du dock inte längre komma åt vårt interna webbsideinnehåll.

8.1.3 Ändamålet med databehandlingen
Vi använder uppgifterna för att administrera ditt användarkonto. Om det krävs vidarebefordrar vi dina uppgifter i enlighet med lagstiftningen till våra partnerföretag som hjälper oss att uppfylla avtalet på rätt sätt. Dessa företag är i sin tur skyldiga att följa de gällande dataskyddsbestämmelserna, och i synnerhet får dessa företag endast behandla uppgifterna för att utföra sina uppgifter på uppdrag av oss och endast i enlighet med våra anvisningar.

8.1.4 Lagringstiden för dina personuppgifter
Uppgifterna sparas hos oss så länge ditt användarkonto är aktiverat.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Men om du inte tillhandahåller de nämnda uppgifterna till oss kan du inte registrera dig.

8.2 Beställningsprocessen

8.2.1 Databehandlingens omfattning
På våra webbsidor ger vi dig möjlighet att genomföra beställningar i vår webbshop. För att kunna genomföra beställningen behandlar vi de personuppgifter som du har angett inom ramen för beställningsprocessen (bl.a. namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, betalningsuppgifter). Vi använder uppgifterna för att genomföra beställningen och för eventuell kommunikation med dig. 

8.2.2 Rättslig grund
Databehandlingen i samband med beställningsprocessen sker i enlighet med art. 6 stycke 1 b GDPR, dvs. behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för beställningsprocessen.

8.2.3 Ändamålet med databehandlingen
Ändamålet med databehandlingen är att genomföra de hyres- resp. köpeavtal som har slutits via vår webbshop samt att utföra kundservice och kundrådgivning. Utöver detta använder vi dina personuppgifter också för att hävda rättigheter i de avtal som slutits eller påbörjats med dig.

8.2.4 Lagringstid för dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid när vår avtalsrelation är aktiv. Det innefattar även när vi påbörjar ett avtal (juridisk relation innan avtal). Dina uppgifter raderas efter de lagringsfrister som anges i skatte- och handelslagstiftningen. Dessa är i enlighet med § 147 stycke 1 Abgabenordnung (AO) 10 år för bokningskvitton och i enlighet med § 257 stycke 1 Handelsgesetzbuch (HGB) 6 år för affärsunderlag.
Du måste tillhandahålla oss dina personuppgifter för att vi ska kunna sluta ett avtal.

8.3 Kreditkontroll

8.3.1 Databehandlingens omfattning
För att förhindra missbruk förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra dina personuppgifter (t.ex. namn, adress) till kreditvärderingsinstitut för att genomföra en kreditkontroll. Vidarebefordran av uppgifterna till kreditvärderingsinstitut sker uteslutande inom den lagstadgade ramen, för att analysera ditt tidigare betalningsagerande, för att bedöma risken för utebliven betalning baserat på matematisk-statistiska metoder genom att använda adressuppgifter samt för att verifiera din adress (leveranskontroll). Beroende på kreditkontrollens resultat kan det hända att vi inte kan erbjuda dig vissa betalningssätt. Inom den lagstadgade ramen vidarebefordrar vi dina uppgifter till vår leverantör Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Tyskland. Du hittar mer information i dataskyddsinformationen på https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/.

8.3.2 Rättslig grund
Den rättsliga grunden för vidarebefordran av dina personuppgifter för kreditkontroll är art. 6 stycke 1 b och f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att undvika uteblivna betalningar.

8.3.3 Ändamålet med databehandlingen
Kreditkontrollen syftar till att undvika och minimera uteblivna betalningar och motsvarande risker.

8.3.4 Förvaringstid för dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter under den tid som vår avtalsrelation är aktiv. Detta innefattar att påbörja ett avtal (juridisk relation innan avtal). Dina uppgifter raderas efter de lagringsfrister som anges i skatte- och handelslagstiftningen. Dessa är i enlighet med § 147 stycke 1 Abgabenordnung (AO) 10 år för bokningskvitton och i enlighet med § 257 stycke 1 Handelsgesetzbuch (HGB) 6 år för affärsunderlag.
Du måste tillhandahålla dina personuppgifter för en kreditkontroll.

8.4 Behandling av betalningar
Inom ramen för betalningen i vår webbutik har du möjlighet att välja mellan olika betalningsmetoder för att genomföra betalningstransaktionen. För närvarande erbjuder vi endast köp på konto och förskottsbetalning. 

9. Sidor i sociala medier

Vi är aktiva i sociala nätverk och plattformar (sidor i sociala medier). På våra sidor i sociala medier publicerar och delar vi regelbundet innehåll, erbjudanden och produktrekommendationer.
 
9.1 Behandlingens omfattning
Vid varje interaktion på våra sidor i sociala medier samlas dina personuppgifter automatiskt in och sparas av innehavaren av respektive socialt nätverk för marknadsforsknings- och marknadsföringsändamål. Det kan då inte uteslutas att de insamlade uppgifterna även kan behandlas utanför EU. Det kan bland annat leda till att det blir svårare att hävda de berördas rättigheter. Av de insamlade uppgifterna skapas så kallade användarprofiler med hjälp av pseudonymer. Dessa kan användas för att exempelvis aktivera reklamannonser som väntas motsvara dina intressen i och utanför de sociala nätverken. För dessa ändamål sparas cookies eller liknande teknologier som registrerar ditt användarbeteende på din enhet.
 
Vi registrerar i princip alla meddelanden, innehåll och övriga uppgifter som du meddelar oss när du besöker våra sidor i sociala medier, t.ex. när du postar något på våra sidor i sociala medier eller skickar oss privata meddelanden. Om du har ett konto på respektive socialt nätverk kan vi dessutom se dina offentliga uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, uppgifter i din offentliga profil och innehåll som du delar med en offentlig målgrupp.
 
Typen av, omfattningen av och ändamålen för behandlingen av dina personuppgifter i sociala nätverk fastställs i första hand av innehavarna av de sociala nätverken. Ytterligare information om respektive leverantörs databehandling samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i respektive leverantörs dataskyddsinformation:
 

 
9.2 Användaranalys (sid-insights)
Vi bedriver en Facebook-fansida (”fansida”). Inom ramen för den ger oss Facebook tillgång till så kallade ”sid-insights”. Vid varje interaktion med fansidor registrerar Facebook ditt användarbeteende med hjälp av cookies och liknande teknologier. Det handlar om anonym statistik som kan ge oss en bild av interaktionen med våra poster eller annat innehåll. Du som person kan inte identifieras. Vi har inte åtkomst till de personuppgifter som används av Facebook för att skapa sid-insights (”sid-insights-data”). Det är uteslutande Facebook som väljer och behandlar sid-insights-data.
 
Med hjälp av sid-insights får vi kännedom om hur du använder våra fansidor, vilka intressen du har av våra fansidor och vilka ämnen och innehåll som är särskilt populära. På så sätt kan vi optimera aktiviteterna på våra fansidor, t.ex. genom att planera och välja vårt innehåll bättre med hjälp av våra besökares intressen och användarvanor.
 
För behandlingen av dina uppgifter i samband med sid-insights är vi och Facebook gemensamt ansvariga. För detta ändamål har vi och Facebook i ett avtal fastställt vilket företag som uppfyller vilka dataskyddsskyldigheter i enlighet med GDPR när det gäller behandlingen av sid-insights-data.
 
Du kan se avtalet med Facebook här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
En sammanställning av det väsentliga innehållet i detta avtal (inklusive en lista över sid-insights-data) hittar du här: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
9.3 Rättslig grund för behandlingen
Om du av innehavaren av respektive socialt nätverk ombeds samtycka till databehandlingen, är den rättsliga grunden för databehandlingen art. 6 stycke 1 a GDPR. I övrigt är den rättsliga grunden art. 6 stycke 1 f GDPR. Vi har ett övervägande berättigat intresse av att våra erbjudanden visas på ett optimerat sätt och av en effektiv kommunikation med våra kunder och intressenter.
Ångerrätt
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange skäl med verkan för framtiden. Om du inte samtycker till framtida överföring av dina uppgifter inom ramen för användningen av våra sidor i sociala medier, har du möjlighet att invända mot databehandlingen:
 • Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Twitter: https://twitter.com/personalization
 • Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 
Om du tar tillbaka ditt samtycke kanske du inte längre kan använda alla funktioner på våra webbsidor fullt ut.
 
Rätt att invända (art. 21 GDPR)
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i framtiden, exempelvis via e-post till de-data-protection@igus.net.
Vi fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte för vår behandling kan påvisa tvingande skyddsvärdiga skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk .
För behandlingen av dina sid-insights-data tillsammans med Facebook har vi med Facebook avtalat att i första hand Facebook ansvarar för att ge dig information om behandlingen av dina sid-insights-data och för att göra det möjligt för dig att utöva dina dataskyddsrättigheter i enlighet med GDPR (t.ex. rätt att invända). Mer information om dina dataskyddsrättigheter i samband med sid-insights och hur du kan utöva dem direkt gentemot Facebook hittar du här: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
Du kan även hävda dina rättigheter i samband med behandlingsåtgärder som rör vårt gemensamma ansvar med Facebook till oss, t.ex. via e-post till de-data-protection@igus.net. I så fall vidarebefordrar vi omedelbart din begäran till Facebook.

9.4 Ändamålet med databehandlingen
Våra online-erbjudanden syftar till en effektiv kommunikation med våra kunder och intressenter samt till en optimerad visning av våra erbjudanden.
 
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Det krävs inte enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock leda till att du inte kan använda våra webbsidor alls eller endast i begränsad omfattning.

 

10. Social Plugins

Vi använder oss på våra webbsidor av så kallade Social Plugins som tillhandahålls av externa leverantörer av sociala nätverk. Dessa plugins kan vara interaktionselement eller innehåll (bilder, videor eller texter). Vi använder Social Plugins från följande externa leverantörer:

10.1 YouTube
YouTube är en tjänst från leverantören YouTube LLC (”YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC är ett dotterbolag till Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För videor från YouTube som är integrerade på vår sida är den avancerade dataskyddsinställningen aktiverad. Det innebär att dina personuppgifter endast behandlas av YouTube när du spelar upp en YouTube-video på våra webbsidor. På https://policies.google.com/privacy hittar du mer information om YouTubes databehandling samt dina rättigheter och skyddsmöjligheter i samband med detta.

11. Den berörda personens rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter är du den berörda personen i enlighet med art. 4 nr 1 GDPR med följande rättigheter gentemot oss:

 • Rätt till information (art. 15 GDPR)
 • Rätt till rättelse (art. 16 GDPR)
 • Rätt till radering (art. 17 GDPR)
 • Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR)
 • Anmälningsskyldighet (art. 19 GDPR)
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR)
 • Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR)
 • Rätt till klagomål till en tillsynsmyndighet (art. 77 GDPR)
 • Rätt att ta återkalla ditt dataskyddsrättsliga samtycke (art. 7 stycke 3 GDPR)
  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke gentemot oss. t.ex. via e-post till de-data-protection@igus.net. Genom att återkalla samtycket påverkas inte den behandling som skett baserat på samtycket innan det återkallades.
Rätt att invända (art. 21 GDPR)
Du har i enlighet med art. 21 GDPR rätt att när som helst, av skäl som gäller din särskilda situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som sker baserat på art. 6 stycke 1 e eller f GDPR; detta gäller också för profilering som sker baserat på dessa bestämmelser.
Vi fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte för vår behandling kan påvisa tvingande skyddsvärdiga skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

 
Om du vill utöva en rättighet ska du ta kontakt med vår dataskyddsansvarig på de-data-protection@igus.net.
 
Vi vill påpeka att vi i särskilda fall möjligen ber om fler uppgifter från dig för att fastställa din identitet. På så sätt kan vi när du t.ex. utövar din rätt till information säkerställa att uppgifter inte lämnas ut till obehöriga personer.
 
Automatiserade beslut sker inte på våra webbsidor.

12. Säkerhet

Vi använder oss av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktliga eller avsiktliga manipulationer, förlust, förstörelse eller mot åtkomst från obehöriga personer. Vi förbättrar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i enlighet med den teknologiska utvecklingen.

13. Ansvar för externt innehåll

Våra webbsidor innehåller länkar till webbsidor för externa leverantörer. På dessa har vi inget inflytande och vi kontrollerar inte att andra leverantörer uppfyller de gällande dataskyddsbestämmelserna. Om du anser att länkade externa sidor bryter mot gällande lagstiftning eller har annat olämpligt innehåll ber vi dig meddela oss detta. Vi kommer att kontrollera din anmälan och vid behov ta bort den externa länken. Vi är inte ansvariga för innehållet på och tillgängligheten för de länkade externa webbsidorna.

14. Integritetspolicyns giltighet

I takt med att våra webbsidor vidareutvecklas eller nya teknologier implementeras kan det bli nödvändigt att ändra denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy för framtiden. Den version som är tillgänglig vid ditt besök på webbsidorna är den som gäller.Termerna "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" och "yes" är rättsligt skyddade varumärken som tillhör igus® GmbH/Köln i Förbundsrepubliken Tyskland och i förekommande fall i vissa andra länder. Detta är en icke uttömmande lista över varumärken (t.ex. pågående varumärkesansökningar eller registrerade varumärken) som tillhör igus GmbH eller igus dotterbolag i Tyskland, Europeiska unionen, USA och/eller andra länder eller jurisdiktioner.

igus® GmbH hänvisar till att vi inte säljer några produkter från företagen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber och alla andra drivenhetstillverkare som nämns på denna webbplats. De produkter som igus® erbjuder är produkter från igus® GmbH