Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
igus® - förbättrar rörelser

Över fem decenniers erfarenhet med motion plastics®

Sedan tidernas början har världen varit i rörelse. De tekniska framstegen gör våra maskiner allt snabbare och deras rörelser allt exaktare. På så sätt uppstår nya utmaningar för maskindelarna. Redan 1964 hade ingenjören och igus grundare Günter Blase idén att utveckla produkter för rörelse av slitstarka högpresterande polymerer. Idag kallas de för motion plastics.  Även i miljöhänseende är motion plastics produkter som förbättrar saker och ting. Här har plaster med bra miljöprestanda utvecklats. Under tillverkningen förbrukas 50 % mindre olja än för liknande produkter av stål och 70 % mindre än för liknande produkter av aluminium. Med tanke på de 54,4 miljarder ton smörjmedel som släpps ut i naturen varje år, så bidrar igus smörjfria plaster  till att skydda miljön även i detta hänseende.
 


Günter Blase vid sitt skrivbord

Hur allt började

"Ge mig er svåraste del, så ska jag hitta en lösning" sa Günter Blase till sin första kund. Det här löftet blev igus motto och har sedan dess varit en viktig beståndsdel av företaget.

igus huvudbyggnad

På hugget från första början

igus solsystem är fast förankrat i vår företagsfilosofi och återspeglas till och med i vårt huvudsätes arkitektur. Det påverkar våra värderingar och vårt handlande.  

Grävmaskin med igus komponenter

Problemlösare i över 50 branscher

I 72 länder och över 50 branscher underlättar motion plastics våra kunders vardag och förbättrar deras applikationer. Till dessa hör såväl internationellt framgångsrika koncerner som en mängd småföretag.

igus testlaboratorium för energitillförselsystem

motion plastics är teknologin

Över fem decenniers forskning om motion plastics i branschens största testlaboratorium har resulterat i ytterst robusta material, som uppfyller vårt löfte "Sänk kostnaderna och öka livslängden".

Tom Krause framför SLS 3D-skrivare

Människan skapar innovation

igus anställda är alltid lyhörda för synpunkter från sina kunder. På detta sätt har några av våra framgångsrikaste innovationer uppstått. Till dessa hör just nu det första intelligenta glidlagret och en robotarm av plast.

En man arbetar med surfplatta på tåget och animerar en robotarm.

igus digital

igus kostnadsfria onlineverktyg är tillgängliga dygnet runt och gör att produkterna kan konfigureras och simuleras på ett enkelt sätt. Intelligenta produkter, så kallade smart plastics, ger besked om sina underhållsintervaller.  


Vårt bidrag till ekologisk hållbarhet

Våra lätta och smörjfria plastprodukter ger många möjligheter att agera resurssparande och ekonomiskt. Därför söker vi ständigt bättre lösningar, material och produktegenskaper. Men även utöver våra produkter finns det mycket vi kan göra när det gäller miljöskydd och ekologisk hållbarhet. Exempelvis återtar vi gamla energikedjor av plast, oavsett tillverkare, och återvinner dem. Med sikte på framtiden investerar vi i en start-up, som har utvecklat en teknik för återvinning av plastavfall till olja.

Planta i jord

Bli en del av vårt team!

igus är ett ägarstyrt företag med huvudsäte i Köln-Porz och filialer över hela världen. Vi söker alltid nya kollegor som är intresserade av att lära sig mer, tänker själva och är beredda att ifrågasätta. Bli en del av ett engagerat team, som strävar efter den bästa lösningen för kunden och samarbetar med klarhet, öppenhet och ärlighet.

Aktuella tjänster
igus anställda i igus fabrikhall

igus blogg

Mer information om professionell energitillförsel, kablar, low-cost-automation, lager- och linjärteknik samt 3D-printing får du direkt av våra produkt- och branschexperter. Det lönar sig att titta in!  

 

igus blogglogo

Kontaktperson

Frank Blase

Frank Blase

VD

Michael Blass

Michael Blass

Firmatecknare
Chef för affärs-
området energikedjesystem

Tobias Vogel

Tobias Vogel

Firmatecknare
Chef för affärs-
området plastglidlager

Artur Peplinski

Artur Peplinski

Firmatecknare
Chef International Group Development & Marketing

Gerhard Baus

Gerhard Baus

Firmatecknare
Head of New Business

Christian Batz

Christian Batz

Firmatecknare
igus® digITal

Jan-Marinus Alberts

Jan-Marinus Alberts

Inköpschef

Peter Ophey

Peter Ophey

Chef för personalavdelningen