Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
3D-printing för nötningsbeständiga delar
Ladda upp CAD-modellen

Industriell 3D-printing med självsmörjande plaster


3D-utskriftstjänster

 • Snabb 3D-utskriftstjänst online
 • CAD-konfiguratorer
 • Gratis livslängdsberäkning för kugghjul och glidlager
 • Professionell rådgivning

3D-utskriftstjänster

Shop med 3D-skrivarmaterial

 • Självsmörjande filament
 • SLS-pulver för slitdelar
 • Specialmaterial: livsmedelsgodkända, temperaturbeständiga, kemikaliebeständiga

Köp 3D-skrivarmaterial

Test av nötningsbeständiga 3D-utskrifter

 • Nötningstester
 • Nötningshastighet
 • Test av lager, muttrar och kugghjul
 • Materialjämförelse
 • Mer om igus testlaboratorium

Se testresultaten

Nötningsbeständiga delar

 • Specialdelar med komplexa geometrier
 • Kugghjul, kuggstänger, glidlager, rullar, drivmuttrar
 • Glidelement
 • Gripdon och gripfingrar

Smörjfria maskinelement


3D-printing på igus: våra tjänster

Vare sig det handlar om funktionella prototyper eller nötningsbeständiga serietillverkade delar av plast - vi erbjuder snabba lösningar för additivt tillverkade delar för industriella applikationer.

 

 • Skriv ut 3D-modeller snabbt och enkelt online
 • Rapid Prototyping
 • Rapid tooling: Individuella serietillverkade delar med additivt tillverkat formverktyg
 • Gratis CAD-konfiguration online för gängade muttrar, glidelement, glidlage, rullar, kugghjul och kuggstänger
 • Rådgivning om konstruktion och producerbarhet
 • Scanna och rita av reservdelar

3D-utskriftsservice onlineverktyg

print2mold: Formsprutning med 3D-printade formverktyg

Formsprutade små serier med rapid tooling

 • ​​​​​​Snabb tillverkning av nötningsbeständiga formsprutade delar
 • Rapid tooling: Särskilt ekonomiskt med additivt tillverkade formverktyg
 • Alla iglidur material kan användas
 • Från orderstorlek 1 till 10 000 st
 • Kan levereras om 10 arbetsdagar 
 • Kostnadsberäkning och materialfilter online
 • För delar utan underskärningar

3D-utskrivna formsprutningsverktyg

2K-3D-printing: friformsframställning med flera material

2K-3D-utskrift

 • Hög materialhållfasthet med minimal nötning
 • Egenskaperna hos två material kombinerade i en och samma del
 • Ingjutna 3D-printade delar för geometrifrihet, hållfasthet och större materialurval
 • Kombination med styva eller flexibla material är möjlig

 
 

2K-3D printing

Nötningsbeständiga 3D-skrivarmaterial

3D-skrivarmaterial filament och SLS-pulver

iglidur plaster för additiv tillverkning

 • Upp till 50 gånger nötningsbeständigare än standardplaster
 • Idealiska för tillverkning av nötningsbeständiga delar för prototyper och små serier
 • Idealiska för rörliga applikationer
 • Självsmörjande och smutståliga
 • Livsmedelsgodkända, värmebeständiga och kemikalieresistenta

Mer om olika 3D-skrivarmaterial

Information om olika 3D-printmetoder

Additiva tillverkningsmetoder

Vilka additiva tillverkningstekniker använder vi, och när?

Hur fungerar 3D-printing? Vilka 3D-printtekniker använder igus? Vad är för- och nackdelarna med olika additiva tillverkningsmetoder? Läs mer om: 

 • Selektiv lasersintring (SLS)
 • Fused Deposition Modeling (FDM)
 • Stereolitografi (SLA) (för Print2Mold)

Mer om 3D-printmetoder

Rapid Prototyping

Rapid prototyping för maskinindustrin

Funktionella prototyper av självsmörjande plaster

 • Prototyper tillverkade med additiv tillverkning, formsprutning och av halvfabrikat
 • Förserier av originalmaterialet
 • Beställ snabbt och enkelt online - leverans över natten är möjlig
 • Från prototyp till serietillverkning: allt från ett och samma företag

Mer om rapid prototyping

Konstruktionsanvisningar för 3D-utskriftstjänsten

Konstruktionsanvisningar för 3D-utskriftstjänsten

Additiv tillverkning designguide

Praktiska anvisningar om konstruktionen av funktionsdelar för tillverkning med 3D-utskriftstjänsten. Förutom materialet och tillverkningstekniken spelar även delarnas korrekta konstruktion en avgörande roll för att öka livslängden, minimera nötningen och optimera glid- och friktionskoefficienterna.
 

Nedladdning designguide för långlivade funktionsdelar

Gratis provlåda för nötningsbeständiga slitdelar

Provlåda iglidur 3D-printing

Se själv kvaliteten på våra material

Upptäck våra material och additiva tillverkningsmetoder för friformsframställning. Beställ vår kostnadsfria provlådamed ett urval av utskrivna exempel och iglidur-material från igus additiva tillverkning. Vi använder våra högpresterande plaster i vår 3D-utskriftstjänst för nötningsbeständiga delar samt för tillverkning av filament och SLS-pulver.

Beställ provlåda för 3D-printning

Användningsexempel och kundreferenser

Varför 3D-printning på igus?

Med 5 årtiondens expertis på nötningsbeständiga delar av självsmörjande specialplaster öppar igus upp för nya möjligheter för 3D-printindustrin. De speciellt för 3D-printing utvecklade iglidur plasterna har en flerdubbelt högre nötningsbeständighet än vanliga 3D-skrivarmaterial. Därmed ligger nötningsbeständigheten och friktionen på samma nivå som hos iglidur glidlager tillverkade på traditionellt sätt. Det visar att igus 3D-skrivarmaterial är gjorda speciellt för industriell användning som funktionsdelar med lång livslängd.  
iglidur polymerer för 3D-printing testas utförligt i vårt eget testlaboratorium avseende nötning och friktion, därmed kan livslängden hos igus 3D-printade delar, t.ex. kugghjul och glidlager, testas online i förväg. Förutom specialplaster för applikationer i speciella miljöer erbjuder igus expertrådgivning, praktiska onlineverktyg och -konfiguratorer, samt kostnadsfria varuprov på våra material och de därav tillverkade produkterna.  

Vad är 3D-printning?

Med 3D-printning menar man tillverkning av digitalt definierade objekt genom skiktvis applicering och ihopbindning av material. Begreppet 3D-printing används ofta i vardagligt tal som en synonym till additiv tillverkning.  Additiva tillverkningsmetoder är motsatsen till subtraktiva metoder, där material avlägsnas, som t.ex. fräsning.  
 

3D-printing i dess egentliga mening betecknar den additiva teknologin Binder Jetting. Fler vanliga synonymer är friformsframställning, lager-på-lager-tillverkning, additiva tillverkningsmetoder samt de engelska beteckningarna additive manufacturing, 3D-printing och rapid prototyping. Till de mest kända 3D-printmetoderna för plaster hör bland annat Selective Laser Sintering (selektiv lasersintring), Multi Jet Fusion, Fused Deposition Modeling, Stereo Lithography och Material Jetting.

Hur fungerar 3D-printing?

Tillverkning av ett objekt med en 3D-printmetod kräver minst tre steg:
 

1. Objektet skapas digitalt i en CAD-fil och konverteras till ett format som 3D-skrivaren kan läsa (t.ex. STL)

2. Objektet skrivs ut skikt för skikt

3. Det färdiga objektet rengörs och efterbearbetas vid behov (polering, lackering, färgning etc.)
 

Den exakta produktionstekniken beror på printmetoden. Det finns en mängd olika metoder, som framför allt skiljer sig såtillvida, att materialet appliceras i form av pulver, smält plast eller vätska samt härdas och binds ihop med hjälp av ljus, luft eller bindemedel. Beroende på applikationen kan plast, metall, keramik, betong, livsmedel eller t.o.m. organiska material bearbetas med additiva tekniker.  

Vad används 3D-printing för?

3D-printing används för ett brett spektrum av applikationer som växer permanent. Vare sig det rör sig om tillverkning av protoyper och modeller eller serietillverkning - den additiva tillverkningen används inom vitt skilda områden: från konst och design till luft- och rymdfartsindustrin. Förutom enkla föremål och leksaker används 3D-printteknik för utskrift av delar för arkitektur, för komplexa geometrier i utrustning för vetenskapliga laboratorier samt för tillverkning av maskinelement och reservdelar.  

Vad används industriell 3D-printing för?

Industriell 3D-printing används för tillverkning av prototyper och verktyg samt för serietillverkning av delar. Därvid används material som allt efter den industriella applikationen måste uppfylla speciella mekaniska krav - exempelvis flexibilitet, styvhet eller nötningsbeständighet.
 

3D-printing i industrin har visat sig vara särskilt ekonomisk, eftersom modeller och små serier till skillnad från konventionella metoder kan framställas; testas och anpassas mycket snabbt, innan delen börjar serietillverkas. Till skillnad från prototyper som endast avbildar den planerade delens geometri, kan alla mekaniska egenskaper hos de industriellt tillverkade 3D-utskrifterna testas i maskinen.   
 

För industriell tillverkning av prototyper anlitas ofta 3D-printtjänster, eftersom anskaffning av en industriell 3D-skrivare endast är lönsam om modeller och serier ska tillverkas regelbundet och om den nödvändiga kompetensen finns på företaget.  Leverantörer av 3D-tjänster besitter i regel inte bara den nödvändiga kompetensen, utan har också flera 3D-skrivare, varigenom den bäst lämpade tekniken kan väljas för varje enskilt fall. Beroende på printmetoden är det dessutom avsevärt prisvärdare att anlita externa leverantörer, eftersom dessa exempelvis med SLS-tekniken tillverkar stora mängderr delar från olika kunder, vilket sänker produktionskostnaderna avsevärt för de enskilda delarna och därmed även för de enskilda kunderna.

 

Förutom tillverkning av prototyper och små serier används 3D-printing allt oftare i industrin även för tillverkning av verktyg,  t.ex. formverktyg för formsprutning. Plast, keramik och metall - med additiv tillverkning kan man framställa valfria former, för att producera större serier. Till skillnad från konventionell formverktygstillverkning kan formerna framställas snabbt och okomplicerat baserat på en CAD-fil och sedan beställas direkt. Om förändringar skulle bli nödvändiga, så kan de göras med några få klick, och tillverkningen av ett nytt verktyg blir avsevärt snabbare och billigare än med konventionella metoder.  

 

3D-skrivare köps allt oftare av privatpersoner, för att skriva ut objekt för privat bruk och testa möjligheterna med 3D-printing. Här är dock möjligheterna är begränsade, eftersom kostnaderna fortfarande är mycket höga och kvaliteten på de använda materialen i regel inte är så hög. Industriella 3D-skrivare finns för alla slags additiva metoder; kan bearbeta vitt skilda material och är bättre lämpade för kraven som ställs i industrin.