Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)

3D-utskrift med nötningsbeständiga plaster

upp till 50 gånger längre livslängd än konventionella material


3D-utskriftsservice online

Jag har en 3D-modell av komponenten och skulle vilja beställa den online i igus utskriftstjänst och få den tillverkad inom 1 - 3 dagar.

Till 3D-utskriftstjänsten

3D-skrivarmaterial

Jag vill skriva ut komponenter själv och söker nötningsbeständiga material som passar för användning i FDM- och SLS-skrivare.

Till materialshoppen

Online CAD-konfiguratorer

Jag är väl insatt i min applikation och vill använda CAD-konfiguratorn för att konfigurera och ladda ner en individuell 3D-modell för olika utföranden.

Till CAD-konfiguratorerna

3D-utskrift från igus

Jag söker mer information om de material och additiva tillverkningsmetoder igus erbjuder.

Mer information
Designguide för 3D-printing med konstruktiontips

Designguide för 3D-utskrift

Få praktiska tips om konstruktionen av funktionella delar som ska tillverkas i 3D-utskriftstjänsten, tips som bidrar till att förlänga livslängden på din komponent.

Beräkna livslängden för 3D-printade komponenter

Livslängdsberäkning

I igus testlabb testar vi alltid nötningsbeständigheten hos våra material. Resultaten ligger till grund för vår livslängdsberäkning. Där kan du med bara några klick beräkna den förväntade livslängden för dina 3D-printade komponenter.

Innovationer inom 3D-utskrift

3D-printing news

Innovationer inom industriell 3D-printing. Nya produkter och tjänster för additiv tillverkning med nötningsbeständiga plaster. Lär känna våra nya material och verktyg.


Förbättrade applikationer och häpna kunder


Vanliga frågor: Dina frågor och våra svar om igus 3D-utskriftstjänsten och iglidur-materialen

Pulverutskrift (SLS)

Vilka 3D-skrivare kan användas med iglidur SLS-pulver?
igus använder EOS Formiga P110. Generellt ska tribomaterialen iglidur I3-PL och iglidur I6-PL kunna användas i SLS 3D-skrivare med CO2-laser om utskriftsparametrarna kan justeras. Det har redan kommit positiva omdömen från kunder med EOS Formiga P100 och 3D Systems-anläggningar. Eftersom laserenergin absorberas olika är dessa pulver inte lämpliga för budgetsystem som t.ex. Sinterit Lisa eller Formlabs Fuse 1. På grund av sin svarta färg är iglidur I8-ESD-PL lämplig för detta; det har redan fått positiva omdömen från kunderna.

Hittills har jag alltid fått komponenter genom PA12- resp. MJF-processen. Vilket igus SLS-pulver är jämförbart?
Alla iglidur SLS-material är i princip lämpliga, varvid det mest lämpliga materialet kan väljas beroende på kraven. iglidur I3-PL är det vanligaste och billigaste SLS-materialet inom igus 3D-utskriftstjänst.

Kan man skriva ut gängor?
Monteringsgängor kan skrivas ut direkt från M6 eller jämförbara mått. Geometrin måste då konstrueras i 3D-modellen. Alternativt kan gängor även skäras eller, om gängorna utsätts för starka påfrestningar eller om de skruvas i och ur ofta, kan även gänginsatser monteras. Begär ett separat erbjudande för detta.

Hur är det med drivgängor?
På begäran kan igus tillhandahålla komponenter med gängade hål för trapetsformade gängspindlar eller dryspin-gängspindlar. Gängade muttrar för trapetsformade gängor kan genereras med hjälp avigus CAD-konfigurationsverktyg. För dryspin-gängor behöver du kontakta din kontaktperson på igus, eftersom detta är en skyddad geometri.

Kan materialet fräsas eller bearbetas mekaniskt på annat sätt?
En motsvarande mekanisk omarbetning är möjlig. För bearbetning på svarven gäller de vanliga åtgärderna för ofylld plast (t.ex. POM) ska ett fäste tillverkas för att förhindra att komponenten deformeras vid fastspänning. På grund av iglidur-materialens ökade slitstyrka är slipning mer krävande än med vanlig plast.

Vilket iglidur SLS-material passar bäst till kugghjul?
iglidur I3 har den högsta livslängden hos alla igus 3D-utskriftsmaterial i tester med raka kugghjul. iglidur I6 är mer lämplig för snäckväxlar på grund av den glidande relativa rörelsen mellan de motgående delarna.

Kan komponenterna glättas?
För glättning av SLS-komponenterna i igus 3D-utskriftstjänsten används vibrerande slipning/trumling och kemisk glättning. Vid glidande slipning jämnas komponentens yta ut med hjälp av små slipverktyg som minskar råheten. Vid kemisk glättning lossas komponentens yta med hjälp av en kemikalie, som glättar ytan och stänger den.

Vilka fördelar och nackdelar finns det vid ytbehandling?
Vid glidande slipning slipas partiklar från ytan med minimal hastighet. Metoden kan t.ex. användas vid inkörning av ett glidlagerställe. Det är en billig och snabb form av efterbehandling, men är ineffektiv i områden som glidkropparna inte kan nå (t.ex. innerkanter, kanaler). Metoden är endast lämplig för mindre komponenter med enkla geometrier.
Vid kemisk glättning lossnar plasten på utsidan av komponenten. Efter att lösningsmedlet har avdunstat kvarstår en tät yta, medan den obehandlade komponenten alltid uppvisar en viss porositet, vilket spelar en roll vid användning av smörjmedel, lim, tryckluft och vakuum. Denna ytbehandling ger ännu slätare ytor än glidande slipning, men den innebär också högre kostnader och en längre leveranstid för komponenten på 9–12 arbetsdagar.
Båda ytbehandlingarna kan konfigureras och beställas direkt via internet i iglidur Designer på fliken ”Förädling”.

Vad ska du tänka på när du använder vakuum?
Tack vare den integrerade smörjningen med fasta ämnen fungerar igus glidlager också i vakuum. Beroende på användningsområde måste den högsta tillåtna utsöndringen från plastkomponenten minimeras. På grund av den högre densiteten rekommenderas SLS-metoden istället för FDM-metoden. SLS-plastkomponenternas utsöndring kan reduceras genom att delarna först torkas och sedan infiltreras. igus kan erbjuda båda alternativen och implementera dem direkt under tillverkningen.

Är 3D-utskrivna komponenter gastäta?
igus har samlat på sig erfarenhet av komponenter som tillverkats med SLS-metoden. Vi vet därför att obehandlade komponenter inte har någon hög gastäthet. Gastätheten kan förbättras avsevärt genom en infiltrationsprocess eller genom kemisk glättning, vilket redan bekräftats genom kundomdömen. Gastätheten är också alltid beroende av väggtjockleken: ju tjockare vägg, desto mer gastät komponent. För komponenter som tillverkas genom filamentutskrifter kan de förmodas ha en lägre gastäthet, varför SLS-metoden rekommenderas här.

Finns ett färgat pulver/vilkar färger är tillgängliga?
igus har inget färgat SLS-pulver i sitt sortiment. På grund av merarbetet med att byta material färgas generellt komponenterna i efterhand vid materialbyte under tillverkningen av SLS-komponenter. Detta är också möjligt för komponenter av iglidur-material. Det finns över 20 standardfärger i sortimentet och specialfärger är också möjliga. Materialets tribologiska egenskaper kan påverkas av färgen.
iglidurs tribomaterial är generellt vita (iglidur I6, I10), gul/beige (iglidur I3) respektive antracit/svart (iglidur I8-ESD). För svarta komponenter är iglidur I8-ESD ibland det bättre valet jämfört med färgade komponenter, eftersom komponenten är färgad och leveranstiden och delkostnaderna inte påverkas. Dessutom innebär det att den svarta färgen är mer väderbeständig.

Filamentutskrift (FDM/FFF)

Vilken filament 3D-skrivare rekommenderar igus?
På grund av det stora antalet system som finns på marknaden går det inte att ge någon självklar rekommendation. Generellt kräver skrivaren ett tillräckligt stort och slutet installationsutrymme och en uppvärmd skrivbädd. Dessutom rekommenderas ett skrivarhuvud med två munstycken eller två oberoende skrivarhuvuden som kan värmas till 300 ° C.
Enheten ska också kunna konfigureras fritt, dvs. bearbetningsparametrarna ska vara justerbara och filament av andra fabrikat ska också kunna bearbetas. Utbytbara, magnetiska tryckplattor, nätverksanslutning, ”Direct Drive”-extruder och automatisk avvägning av tryckbädden är andra användbara egenskaper.
Du bör utan problem kunna bearbeta våra filament i de flesta vanliga skrivare. Vi skickar också gärna materialprover till dig när du köpt en skrivare – du är välkommen att kontakta oss.

Kan jag bearbeta igus-filament i min 3D-skrivare?
Ja, i de flesta fallen, så länge det är möjligt att bearbeta material av andra fabrikat i 3D-skrivaren. Om du kan ställa in utskriftsparametrarna (hastigheter, temperaturer osv.) själv, finns det inga hinder för detta.

Kan igus-filament bearbetas i Stratasys/Makerbot/Markforged-skrivare?
Nej, eftersom dessa tillverkare, liksom vissa andra, bara tillåter att deras egna filament används.

Vilka filamentdiametrar erbjuder igus?
Filament från igus finns i diametrar på 1,75 mm och 2,85 mm. Vissa 3D-skrivare kräver filament med en diameter på 3 mm. I praktiken betyder detta att diametern är 2,85 mm, och dessa båda diametrar ska användas synonymt. Igus "3 mm filament" kan därför användas i skrivare som kräver 2,85 mm eller 3 mm filament.
Högtemperaturfilamenten (iglidur RW370, A350 etc.) finns för närvarande endast i 1,75 mm.

Vilka dimensioner har tribofilamentspolarna?
Filamentspolarnas dimensioner visas på produktsidorna i butiken.

Profilerna för Cura fungerar inte. Vad kan jag göra?
Profilerna för iglidur I150-PF, I180-PF och andra tribofilament kan installeras i Cura via Marketplace. Programvaran måste sedan startas om. Profilerna fungerar bara för Ultimaker 3D -skrivare (3, S3, S5), och materialet kan bara väljas om en sådan enhet är konfigurerad i Cura. Det finns inga profiler att ladda ned i Cura för andra 3D-skrivare.

Finns det en profil/parameteruppsättning för tribofilament för 3D-skrivaren x?
För de flesta 3D-skrivare erbjuder igus de allmänna bearbetningsinstruktionerna för respektive tribofilament för nedladdning. Dessa finns i nedladdningsområdet på produktsidan för respektive material i butiken.

Har igus fiberförstärkt filament i sitt sortiment?
igumid P150-PF är ett fiberförstärkt material som har mycket högre styvhet och hållfasthet än tribofilamentet.

Vilket material är lämpligt som stödmaterial för tribofilament?
Beroende på tribofilament kan olika (vatten)lösliga filament, såsom PVA, av andra fabrikat användas. För filament som iglidur I180-PF, I190-PF och J260-PF med högre bearbetningstemperatur kan det vara nödvändigt att använda ett lämpligt stödmaterial för högre temperaturer (t.ex. Formfutura Helios).
Ett alternativ är så kallade ”Breakaway”-stödmaterial som enkelt kan tas bort för hand efter 3D-utskrift. För vissa tribofilament, t.ex. iglidur I150-PF, är PLA också lämpligt som stödmaterial. Detta kan utan problem tas bort för hand efter utskrift.
För högtemperaturtribofilamenten (iglidur RW370, A350 osv.) kan vi för närvarande inte göra några rekommendationer.

Vilket tribofilament passar bäst för kugghjul?
I en livslängdsjämförelse av tribofilamenten och vissa andra 3D-filament av standardtyp uppnår iglidur I190-PF och igumid P150-PF de bästa resultaten. Det finns för närvarande inte någon detaljerad rapport om detta, men planeras framöver.

Hur får man filamenten att fästa på byggplattformen?
Förutom tribofilament säljer igus vidhäftningsmedel för tribofilament samt självhäftande folier som kan beställas i shoppen. Vidhäftningsmedlet appliceras som vätska på en utskriftsyta (t.ex. glas) och fungerar både som häftmedel och som lossningsmedel när plattformen har svalnat. Folien fästs på byggplattformen och förbättrar vidhäftningen. För 3D-skrivare från Ultimaker lämpar sig endast vidhäftningsmedel.

Finns ett färgat pulver/vilka färger är tillgängliga?
Eftersom det är fråga om tekniska material är färgen av underordnad betydelse. Därför är filamenten endast tillgängliga i vitt (iglidur I150-PF, I180-PF) eller beige/gul (iglidur J260-PF, I190-PF, RW370-PF). För särskilda användningsområden finns iglidur I180-BL-PF som en variant av iglidur I180-PF i svart, samt iglidur I151-PF och A350-PF för livsmedelsindustrin i blått.

Kan komponenterna glättas?
Detta är möjligt för vissa tribofilament och har redan testats i experiment. Kontakta din igus-representant för att göra en bedömning av ditt individuella användningsområde.

Behöver filamenten torkas?
Generellt rekommenderar vi att filamenten torkas då och då för att säkerställa en hög ytkvalitet, de bästa mekaniska egenskaperna och optimal utskriftskvalitet på materialet. Vissa filament bör torkas oftare, exempelvis iglidur I190-PF, iglidur A350-PF och iglidur RW370-PF. Filamentspolarna kan torkas i en vanlig hushållsugn med varmluft eller i en speciell torkugn.

Vad är den högsta tillåtna torktemperaturen?
Tumregeln är en torkningstemperatur som inte överstiger den maximala användningstemperaturen för plasten, men som inte skadar plastrullen. För filament på mattsvarta plastrullar max. 70 °C, på genomskinliga spolar max. 90 °C och på svartglänsande spolar (högtemperaturfilament) max. 125 °C med en torktid på minst 4–6 timmar.

Är efterbehandling även tillgänglig för FDM-komponenter som för SLS-processen?
Efterbehandlingssteg som mekanisk efterbearbetning (borrning, svarvning, fräsning) och installation av gänginsatser är också möjliga för komponenter från FDM-processen. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp för ditt användningsområde.

Vilka material erbjuder igus i 2K- eller 4K-utskriftstjänsten?
Utöver tribofilamenten kan ett antal andra filament, till exempel ett flexibelt material (TPU) och andra material, användas för 3D-utskriftstjänsten. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad.

Vilka material kan kombineras?
På grund av sin molekylära sammansättning kan vissa filament bilda materialföreningar. Många andra kan inte utan vidare kombineras med varandra. Här ska ett positivt mekaniskt förband konstrueras. Se vårt blogginlägg om utskrift med flera material för mer information.

Andra frågor om additiv tillverkning

Finns det hartser för SLA/DLP-tillverkning från igus?
Nej, inte för närvarande. Men det är fullt möjligt att det kommer att finnas ett triboharts i framtiden. Med SLA- och DLP-metoden bearbetas fotopolymerer, vars egenskaper kan förändras avsevärt efter bearbetning, särskilt genom inverkan av UV-strålning. igus forskar aktivt för att lösa denna utmaning.

Har igus några genomskinliga material?
Nej. igus bearbetar och utvecklar endast material och föreningar för rörliga användningsområden.

Vilket material är det bästa valet för kåpor?
Det är möjligt att det är dyrare att tillverka sådana delar genom igus än genom andra tjänsteleverantörer, eftersom material som är speciellt optimerade för minsta möjliga friktion och slitage används. iglidur I8-ESD är idealiskt på grund av dess färg och antistatiska egenskaper, liksom igumid P150-PF på grund av dess fiberförstärkning.

Kan igus tillverka reservdelar?
Om det finns en 3D-modell och originaltillverkaren inte har några juridiska anspråk är detta möjligt. För företagskunder kan igus även rekonstruera defekta komponenter. Privatkunder har möjlighet att få komponenten renoverad och tillverkad genom reparationsverkstäder. igus CAD-konfigurationsverktyg kan också användas för enkla delar som glidlager och kugghjul.

Tillverkar igus också metalldelar via en 3D-utskriftstjänst?
Nej.

Finns det ledande 3D-utskriftsmaterial i igus sortiment?
Ja och nej. Modifierade plaster har en mycket hög motståndskraft jämfört med metaller. iglidur I8-ESD har ett specifikt motstånd på ca 1x107 ohm x cm i området ”antistatiskt avledande”, men är inte riktigt ledande.

Finns det brandhämmande 3D-utskriftsmaterial från igus?
Tribofilamenten iglidur RW370-PF, A350-PF och J350-PF är brandhämmande enligt UL94 V-0. iglidur RW370-PF uppfyller också standarden EN45545 för järnvägsfordon. SLS-materialet iglidur I3 uppfyller FMV SS 302 resp. DIN 75200 för fordonsinteriörer. Du kan hämta certifikaten via fliken ”Nedladdningar” på produktsidorna i butiken

Finns det FDA-konforma 3D-utskriftsmaterial från igus?
SLS-materialen iglidur I6 och iglidur I10 samt tribofilamenten iglidur I151-PF och A350-PF är godkända för livsmedelskontakt enligt FDA och EU 10/2011. Du kan hämta certifikaten via fliken ”Nedladdningar” på produktsidorna i butiken.

Vilket material är lämpligt för användning under vatten?
Tester med iglidur-material i roterande och svängbara applikationer under vatten har visat att SLS-materialet iglidur I8-ESD är särskilt lämpligt för dessa förhållanden, eftersom slitaget i denna miljö är mycket lågt.

Vilket material är UV-beständigt?
I väderbeständighetsprovningen (åtta timmars UV-A-exponering och fyra timmars kondensation i 50 °C under sammanlagt 2 000 h/ASTM G154 cykel 4) har SLS-materialen iglidur i3 och I6 visat sig vara relativt beständiga med en förändring av böjhållfastheten på ca -20 %, dessutom har tribofilamentet iglidur I190-PF med en förändring på ca -40 % visat sig vara mest beständigt mot väderpåverkan såsom UV-strålning.

Hur är den kemiska beständigheten hos iglidur 3D-utskriftsmaterial?
Tribofilamentens och SLS -materialens kemiska beständighet visas i de sökbara listorna på fliken ”Tekniska data” på produktsidorna i butiken eller i iglidur Designer under ”Mer information” för materialen.


Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt och konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.