Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Energitillförsellösningar och chainflex® kablar för traverskranar

Säker ledningsdragning är en av de viktigaste utmaningarna inom modern kranteknik. Eftersom kraven vad gäller åkväg, hastighet, acceleration och precision blir allt högre, måste även energitillförselsystemet och ledningarna tåla allt högre belastningar. Samtidigt bör installation, drift och underhåll ta så kort tid som möjligt, så att driftavbrott minimeras. Därför kommer färdiga standardlösningar sällan i fråga för hall- och traverskranar. I synnerhet på den internationella marknaden, med dess olika krav och standarder, behöver både krantillverkarna och deras kunder multifunktionella maskiner och variabla komponenter, som kan anpassas efter respektive situation. Med sina många olika extremt långlivade energitillförselsystem uppfyller igus alla dessa krav.


Kontakta en expert nu

Produkter med lång livslängd för hallkranar

e-spool energikedjesystem  
e-spool® - alternativet till kabeltrumma

 • Förhindrar dragbelastning av kablarna
 • Energitillförsel åt alla håll med en e-kedja
 • Mycket platsbesparande
 • Rymmer olika diametrar och medier

e-kedja i serien 2600 för traverskranar  
E2/000 energikedja

 • Lättöppnad kedja och enkel iläggning av kablarna
 • Snabb montering
 • Robust och långlivad
 • Avdelarna sitter alltid säkert

E2000 energikedja med rullar  
Energikedja med rullar

 • Rullar istället för att glida 
 • Lämplig för särskilt långa åkvägar
 • Lämplig för höga åkhastigheter
 • Finns som installationsfärdigt, kundanpassat system

Liftband för vertikal energitillförsel  
Liftband

 • Lätt och platsbesparande ledningsdragning
 • Hastighet upp till 1 m/s
 • Acceleration t.o.m. 2 m/s2
 • Max. utdragen längd 13 m

isense kontrollsystem för energikedjor  
isense kontrollsystem för energikedjor

 • e-kedjor och kablar detekterar sitt underhållsbehov
 • Anläggningens tillstånd kan kontrolleras online
 • Underhållsmeddelanden direkt till smartmobilen
 • Automatisk reservdelsbeställning möjlig

chainflex kablar  
chainflex kablar

 • Utvecklade för mycket hög belastning
 • Torsionshållfasta kablar
 • Lämpliga för mycket små böjningsradier
 • 36 månaders chainflex garanti

guidefast styrränna  
guidefast styrskena

 • Säker dragning av energikedjor
 • Korta monteringstider
 • Långtidstestet godkänt: vibration, hållfasthet
 • Inga konsoler behöver svetsas fast

guidefast Control - kabeldragning för manöverdon  
guidefast Control

 • Enkel kabeldragning för manöverdon
 • Du slipper kabeltrassel
 • Kontaktdonen kan anpassas individuellt efter manöverdonet
 • Korta monteringstider

Styrränna för energikedjor och kablar  
Styrränna

 • Enkel och flexibel montering
 • Glidlister skyddar mot slitage
 • För långa åkvägar
 • Låg vikt

Enkel och snabb montering

Montering av guidefastguidefast styrrännan är idealisk för förflyttning av motorkablar på kranen. I rännan löper en energikedja med kablar från A till B, vilket ger kablarna en lång livslängd, även vid permanent belastning och mycket små böjningsradier.guidefast monteras på kranen i fyra enkla steg:

 • Montera fästet
 • Haka i och skruva fast styrrännan
 • Lägg i energikedjan med kabel och fäst den
 • Förbind rännskarvarna med clips

 

Montering av guidefast Control guidefast Control e-kedjesystem för kranmanöverdon monteras i en handvändning. Manöverdonets kablar dras i en energikedja, varigenom deras livslängd maximeras och risken för kabeltrassel minimeras.guidefast Control monteras på kranen i fem enkla steg:

 • Montera fästet
 • Haka i och skruva fast guidefast styrrännorna
 • Lägg i energikedjan med kabel och fäst den
 • Sätt i vagnen och förbind den med energikedjan
 • Montera ändstopp

 

Testad för verkliga förhållanden i branschens största testlaboratorium

Titta in i testlaboratoriet för chainflex kablar och e-kedjorTa en titt i vårt testlaboratorium för chainflex och e-kedjor, där vi utför tester med 10 miljarder cykler årligen.

 

Långa åkvägar i test utomhus Vid långa åkvägar testas e-kedjor utomhus med hjälp av sensorer.

 

igus produkter används framgångsrikt i hallkranar

Processkran med igus rull-energikedja

I ett av sina varmvalsverk använder Thyssen Krupp en transportkran för hetor från BANG Kransysteme GmbH & Co. KG, som är utrustad med igus energikedjesystem med rullar. Användning i ständig rörelse, trånga utrymmen, hög temperatur och med hög smutsbelastning är inget problem för igus energikedjor. Till och med under hallens tak ligger temperaturen runt 70 °C. Det är inget problem för de använda chainflex kablarna. De har alla en TPE-mantel som tål höga temperaturer.

Energikedja med rullar på traverskran

Komplett monterade energitillförselsystem för kundspecifika hallkranar

På många hallkranar sker energitillförseln med kabelvagnar med löst nedhängande kablar. Genom användning av igus energikedjor kan det erforderliga installationsutrymmet reduceras avsevärt, här exempelvis till ett 300 x 500 mm stort installationsutrymme. Den säkra dragningen av kedjan i en ränna minimerar dessutom avbrottsrisken för hela anläggningen.

Extremt utrymmessnål energitillförsel

e-spool® energikedjesystem är en modulär byggsats. I den här applikationen kunde den därför anpassas individuellt efter kraven. Fördelar för användaren var i detta fall att e-spool® energikedjesystemet är särskilt platsbesparande, eftersom den befinner sig på kranen.

e-spool i traverskran

Säker kabeldragning i sopförbränningsanläggning

I den här sopförbränningsanläggningen dras ledningarna på traverskranen med hjälp av igus långlivade e-kedjor. Eftersom e-kedjorna är mycket robusta, är den tuffa och smutsiga miljön inget problem.

Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt occh konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h