Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
igus® lösningar för
scenteknik

Säker, ljudlös och osynlig iscensättning med motion plastics®

Varje scen är individuell och därför måste alla komponenter inte bara ha hög prestanda samt vara långlivade och effektiva, utan måste även passa ihop optimalt. Teater- och scenkonstruktion ställer speciella krav på tekniken. Bland annat måste tunga laster som t.ex. traverser, scenbelysning, scenbilder och hela scenpodier förflyttas säkert. Dessutom får teknisk utrustning varken synas eller höras under föreställningen. igus® erbjuder energitillförselsystem, högflexibla kablar och plastlager som uppfyller just de här kraven. Eftersom igus®dessutom erbjuder modulära system och ett brett utbud av byggelement, kan individuella applikationer förverkligas okomplicerat och snabbt.
 
Fördelarna med igus® produkter för scenteknik:

  • Dra ström-, datakablar och hydraulslangar i ett och samma system
  • Tysta - 32 dB(A) - och lågvibrerande
  • Låg vikt
  • För trånga utrymmen eller mycket hög belastning
  • Höga hastigheter och accelerationer
  • Robusta och lättmonterade
  • Okomplicerad installation samt snabbt underhåll och snabb reparation

Kontakta oss nu!

Referensprojekt


Branschlösningar

Övermaskineri

Övermaskineri

Till övermaskineriet hör ljusanläggningar, PA-högtalaranläggningar och   traverser. Även här övertygar igus® energitillförselsystem.

Undermaskineri

Undermaskineri

igus® energitillförselsystem har bevisat sin kvalitet i scenteknikens undermaskineri. De används bl.a. för energiförsörjningen i scenpodier och svängskivor.

Ljusteknik

Ljusteknik

Det är inte bara e-kedjor som används inom ljustekniken, utan även underhålls- och smörjfria linjärstyrningar, svängkranslager och glidlager.

Allmän scenteknik

Allmän scenteknik

Även i andra scentekniska anläggningar övertygar igus® produkter. Bl.a. används de i lyftblock och lyftanordningar.


igus® testlaboratorium

Testat i testlaboratoriet

Alla produkter testas i igus® testlaboratorium, branschens största, under verkliga förhållanden med avseende på nötning och belastbarhet. Därför kan deras livslängd förutsägas exakt. På förfrågan genomför igus® även kundtester, för att testa produkterna under individuella förhållanden.


Mer information

Leveranstider

Relaterade webbplatser