Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
igus® lösningar för
scenteknik

Säker, ljudlös och osynlig iscensättning med motion plastics®

Varje scen är individuell och därför måste alla komponenter inte bara ha hög prestanda samt vara långlivade och effektiva, utan måste även passa ihop optimalt. Teater- och scenkonstruktion ställer speciella krav på tekniken. Bland annat måste tunga laster som t.ex. traverser, scenbelysning, scenbilder och hela scenpodier förflyttas säkert. Dessutom får teknisk utrustning varken synas eller höras under föreställningen. igus® erbjuder energitillförselsystem, högflexibla kablar och plastlager som uppfyller just de här kraven. Eftersom igus®dessutom erbjuder modulära system och ett brett utbud av byggelement, kan individuella applikationer förverkligas okomplicerat och snabbt.
 
Fördelarna med igus® produkter för scenteknik:

  • Dra ström-, datakablar och hydraulslangar i ett och samma system
  • Tysta - 32 dB(A) - och lågvibrerande
  • Låg vikt
  • För trånga utrymmen eller mycket hög belastning
  • Höga hastigheter och accelerationer
  • Robusta och lättmonterade
  • Okomplicerad installation samt snabbt underhåll och snabb reparation


Kontakta oss nu!

 
 

Referensprojekt

Rörlig takkonstruktion över scenen

Kostnadseffektivt och platssparande

Sicksack e-kedjor från igus® används i den här applikationen. Det här systemet möjliggör en kreativ lösning för vertikalt hängande applikationer, en lösning som inte bara är förmånlig, utan även platssparande och "diskret".

Traverser

Mobila scenpodier

Säker energiöverföring på litet utrymme

Scenpodier används bl.a. på teatrar och konserthus över hela världen. Eftersom platsen under scenen är mycket begränsad måste data- och strömkablar dras på ett säkert sätt. Detta sköter igus® sicksack e-kedjor, som är placerade i smala metallbehållare på ett platssparande sätt.

Mobila scenpodier

e-spool® på tågvindar

Störningsfri drift inom ljusteknik

Tio igus® e-spool® system har monterats på tågvindar i kongress- och kulturcentret i Toruń (Polen). På ett optimalt sätt ger de den nödvändiga flexibiliteten för alla rumslösningar.

e-spool på tågvindar

Kamerarobot i nyhetsstudion

Tysta energitillförselsystem

Lugn gång, lite vibrationer och hög nötningsbeständighet är viktiga kriterier för komponenter inom studioteknik. Företaget Camerobot Systems GmbH från Tyskland använder sig av igus® energikedjor serie E6 vid dragning av robotsystemet i nyhets- och TV-studior.

Kamerarobot i nyhetsstudion

Branschlösningar

Övermaskineri

Övermaskineri  

Till övermaskineriet hör ljusanläggningar, PA-högtalaranläggningar och   traverser. Även här övertygar igus® energitillförselsystem.

Undermaskineri

Undermaskineri  

igus® energitillförselsystem har bevisat sin kvalitet i scenteknikens undermaskineri. De används bl.a. för energiförsörjningen i scenpodier och svängskivor.

Ljusteknik

Ljusteknik  

Det är inte bara e-kedjor som används inom ljustekniken, utan även underhålls- och smörjfria linjärstyrningar, svängkranslager och glidlager.

Allmän scenteknik

Allmän scenteknik  

Även i andra scentekniska anläggningar övertygar igus® produkter. Bl.a. används de i lyftblock och lyftanordningar.

igus® testlaboratorium  

Testat i testlaboratoriet

Alla produkter testas i igus® testlaboratorium, branschens största, under verkliga förhållanden med avseende på nötning och belastbarhet. Därför kan deras livslängd förutsägas exakt. På förfrågan genomför igus® även kundtester, för att testa produkterna under individuella förhållanden.

Mer information

Leveranstider  

Relaterade webbplatser