Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

Bevisat, beräkningsbart, väl beprövat - vårt testlaboratorium

"plastics for longer life" – enligt detta motto tillverkas igus material. Våra produkter ska förlänga livslängden för maskiner och applikationer samt eliminera underhållsarbeten och sänka kostnaderna. För våra ingenjörer är delarnas kvalitet och säkerhet, dvs.  deras robusthet och livslängd, ett viktigt kriterium under utvecklingen. Därför bedriver vi ett testlaboratorium, som är branschens största inte bara sett till ytan, utan som även har det största antalet produkttester och provningsmetoder.

Vad testas?

Vår totala yta för appliktions- och materialprovning sträcker sig över 3 800 m². Här har varje affärsområde sitt eget testlaboratorium och vissa produktområden testar vi tillsammans. På 1 500 m² testas exempelvis chainflex kablarna i våra egna energikedjor. För särskilt långa åkvägar står en 2 000 m² stor yta till förfogande utomhus. På drygt 300 m² testas iglidur glidlager, drylin linjärlager samt våra low-cost-automation-komponenter. De sistnämnda delvis under reella förhållanden i kvalitetssäkringen.
 
För att kraven på våra renrumsapplikationer ska kunna testas under korrekta förhållanden, samarbetar vi sedan flera år tillbaka med det renommerade Fraunhofer IPA Institut. Ett laboratorium för ljudtester och den bland igus anställda mindre omtyckta klimatkammaren med -40 °C kompletterar vårt testområde. För att uppnå så realistiska förhållanden som möjligt testar vi dessutom kundernas applikationer och genomför branschtester.

 

Vad händer med testdata?

Användningen av de med olika provningsmetoder framtagna data från testlaboratoriet upphör inte efter utvecklingen. De är också essentiella för ny- och vidareutvecklingen av våra material och produkter. En fördel för våra kunder är också att de har tillgång till våra erfarenheter, testresultat och den materialkompetens som vuxit fram, och det i bearbetad form - igus tillhandahåller kostnadsfritt en mängd olika verktyg online, som hjälper kunden att välja och köpa rätt produkter:

Test i testlaboratoriet och igus onlineverktyg  
dry-tech testlaboratorium för glidlager och linjärstyrningar  
Dr.-Ing. Ralf Selzer, chef för forskning och utveckling glidlager på igus  

Hur många tester genomförs i testlaboratoriet?

Under ett år blir det ett ansenligt antal tester och materialprovningar som genomförs i de många testanläggningarna:

  • Över 15 000 tester, varav ca 4 000 för e-kedjor och chainflex och ca 11 000 för dry-tech (roterande, svängande, linjärt, under böjning, uppvärmt, under  vatten etc.)
  • 450 provningsställen för glidlager
  • 10 miljarder e-kedjecykler
  • 3 500 testade kablar
  • 400 kundspecifika undersökningar

Vad är tribopolymerer?

"Tribologi är läran om friktion och nötning. Tribologiskt optimerade plaster är sådana som uppvisar minimal friktion och låga nötningshastigheter. Under produktionen av våra dry-tech produkter kombinerar vi baspolymerer, torrsmörjmedel och förstärkningsmedel på ett sådant sätt att lagren till skillnad från metallager inte behöver någon extra smörjning, att alla eftersträvade egenskaper uppnås samt att endast minimal friktion, värmeutveckling och nötning uppstår" Dr.-Ing. Ralf Selzer, chef för forskning och utveckling glidlager

Vi testar din applikation

Vill du inte experimentera, utan låta din applikation genomgå en materialprovning först? Eller har du en ovanlig applikation, för vilken en lämplig lösning måste hittas? Inga problem. Vi provar din applikation i vårt testlaboratorium och hittar med vårt know-how den bästa igus® lösningen för dig. Oavsett om det handlar om glidlager, energikedjor, kablar, linjärteknik, halvfabrikat eller low-cost-automation.


Gör en förfrågan nu!

De olika områdena i igus testlaboratorium

iglidur glidlager

Provrigg för glidlager  

e-kedjor energitillförselsystem

Energikedjor provrigg  

chainflex kablar

Provrigg för kablar  

drylin linjärteknik

Provrigg för linjärstyrningar  

robolink low-cost-automation

robolink provrigg