Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)
igus® testlaboratorium
Starta 360°-tur nu

Beprövad, beräkningsbar, bevisad –
forskning på 3 800 m²

"Tech up, cost down" – enligt detta motto tillverkas igus material. Våra produkter ska förlänga livslängden för maskiner och applikationer samt eliminera underhållsarbeten och sänka kostnaderna. För våra ingenjörer är delarnas kvalitet och säkerhet, dvs. deras robusthet och livslängd, ett viktigt kriterium under utvecklingen. Alla igus produkter testas utförligt innan de börjar säljas. Därför bedriver vi sedan 1985 vårt eget testlaboratorium. Det är inte bara branschens största för tribopolymerer sett till ytan, utan även det med störst antal produkttester och provningsmetoder.

Vad testas?

Vår totala yta för appliktions- och materialprovning sträcker sig över 3 800 m². Här har varje affärsområde sitt eget testlaboratorium och vissa produktområden testar vi tillsammans. På 1 500 m² testas exempelvis chainflex kablarna i våra egna energikedjor. För särskilt långa åkvägar står en 2 000 m² stor yta till förfogande utomhus. På drygt 300 m² testas iglidur glidlager, drylin linjärlager samt våra low-cost-automation-komponenter. De sistnämnda delvis under reella förhållanden i kvalitetssäkringen.

För att snabbare kunna utveckla nya renrumskompatibla produkter bedriver vi vårt eget renrumslabb med ett renrumssystem i ISO-klass 1 i samarbete med Fraunhofers IPA. Ett utomhustestområde, ett laboratorium för bullertester och den av igus-anställda fruktade klimatkammaren med -40 °C kompletterar vårt testområde. För att uppnå så realistiska förhållanden som möjligt testar vi dessutom kundernas applikationer och genomför branschtester.

Vad händer med testdata?

Även efter produktutvecklingen fortsätter vi att använda våra testdata. Sedan 2001 har vi utvecklat innovativaonlineverktyg samt sedan 2016 sensorstödda smart plastics, som bygger på databasen med resultaten från vårt testlaboratorium. Med dessa kostnadsfria verktyg kan kunderna snabbt, enkelt och dygnet runt beräkna våra produkters lönsamhet och säkerhet. Det ger kunderna hög transparens och gör att de kan hitta den kostnadseffektivaste lösningen för sitt problem. Du har tillgång till över 40 kostnadsfria verktyg.
Test i testlaboratoriet och igus onlineverktyg
Lång åkväg test utomhus
Dr.-Ing. Ralf Selzer, chef för forskning och utveckling glidlager på igus

Hur många tester genomförs i testlaboratoriet?

Under ett år blir det ett ansenligt antal tester och materialprovningar som genomförs i de många testanläggningarna:

  • Över 15 000 tester, varav ca 4 000 för e-kedjor och chainflex och ca 11 000 för dry-tech (roterande, svängande, linjärt, under böjning, uppvärmt, under vatten etc.)
  • 450 provningsställen för glidlager
  • 10 miljarder e-kedjecykler
  • 3 500 testade kablar
  • 400 kundspecifika undersökningar

Vad är tribopolymerer?

"Tribologi är läran om friktion och nötning. Tribologiskt optimerade plaster är sådana som uppvisar minimal friktion och låga nötningshastigheter. Under produktionen av våra dry-tech produkter kombinerar vi baspolymerer, torrsmörjmedel och förstärkningsmedel på ett sådant sätt att lagren till skillnad från metallager inte behöver någon extra smörjning, att alla eftersträvade egenskaper uppnås samt att endast minimal friktion, värmeutveckling och nötning uppstår".
Dr.-Ing. Ralf Selzer, chef för forskning och utveckling glidlager

Tribologi är kärnan i våra motion plastics


Användningen av slitagebeständiga material och underhållsfria komponenter är alltså inte bara snälla mot plånboken, utan minskar också risken för oplanerade driftavbrott och omfattande underhållsarbeten till följd av slitage. igus förfogar över bred kompetens inom tribologi och har en stor databas i testlaboratoriet – de bästa förutsättningarna för alla maskintillverkare. För maskiner kör idag ofta i treskiftsdrift dygnet runt. Med tanke på de växande utmaningarna är en sökning efter
tribologiskt optimerade delar väl investerad tid för alla anläggningskonstruktörer.  

De olika områdena i igus testlaboratorium


... efter produktområde

iglidur glidlager

Provrigg för glidlager

e-kedjor energitillförselsystem

Energikedjor provrigg

chainflex kablar

Provrigg för kablar

robolink low-cost-automation

robolink provrigg

... efter användningsområde


Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt och konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h


Termerna "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" och "yes" är rättsligt skyddade varumärken som tillhör igus® GmbH/Köln i Förbundsrepubliken Tyskland och i förekommande fall i vissa andra länder. Detta är en icke uttömmande lista över varumärken (t.ex. pågående varumärkesansökningar eller registrerade varumärken) som tillhör igus GmbH eller igus dotterbolag i Tyskland, Europeiska unionen, USA och/eller andra länder eller jurisdiktioner.

igus® GmbH hänvisar till att vi inte säljer några produkter från företagen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber och alla andra drivenhetstillverkare som nämns på denna webbplats. De produkter som igus® erbjuder är produkter från igus® GmbH