Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

igus® tribopolymerforskning: friktion, nötning, mekatronik - testat i igus® laboratorium

Siffror och fakta om igus® laboratorier:

I branschens största laboratorium genomför igus® ca 20 % mer tester med testanläggningar för energikedjor, högflexibla kablar, plastlagerteknik som t.ex. glidlager, linjärlager, spindeldrifter, halvfabrikat, kolvringar, etc.

3 800 m2 testlaboratorier

4 100 energikedjesystem årligen i 180 anläggningar: klimatkammare, utomhustester, ljudkammare, upp till 130 m åkväg, robotanläggningar etc.

Två miljarder testcykler för högflexibla kablar årligen

En miljon elektriska mätdataposter årligen

15 000 tribologiska tester (friktion och nötning) på 300 testanläggningar

140 biljoner teströrelser inom affärsområdet glidlager


 
Fortsätt läsa ...

Testlaboratorium glidlager

Testlaboratorium glidlager  
 

I igus® testlaboratorium för iglidur® glidlager utförs vitt skilda tester, för att prova produkternas kvalitet och livslängd för olika användningsområden. Exempelvis testas linjär, svängande och roterande nötning samt friktionskoefficienterna. Olika parametrar, som t.ex. temperatur, belastning och glidhastighet kan anpassas individuellt i varje test, så att glidlagerapplikationer kan simuleras under vitt skilda förhållanden.

Testlaboratorium e-kedjor och chainflex® kablar

Testlaboratorium energikedjor

Testanläggning med e-kedjor och chainflex® kablar

 

En titt i testlaboratoriet

 

Genom intensiv forskning och provning lyckas igus® sänka kostnaderna och samtidigt garantera processäkerheten. Per år genomförs 3000 e-kedjetester på 180 anläggningar, för att produkterna ska tåla även extremt tuffa förhållanden. igus® arbetar kontinuerligt med materialförbättringar, för att optimera samspelet mellan e-kedja och chainflex® kablar ytterligare.
 
Sedan ca tjugo år tillbaka har igus® genomfört systematiska testserier med chainflex® i företagets eget laboratorium. För närvarande pågår över 800 tester med flexibla kablar. För chainflex® kablar upprättas utöver standardnormerna ytterligare tester och tillverkningsnormer, som tillgodoser de faktiska krav som ställs på kablar som ständigt är i rörelse.

igus® köldkammare

I köldkammaren testas produkter i temperaturer ner till-40 °C, för att garantera högsta kvalitet och hållbarhet i låg omgivningstemperatur. Både e-kedjor och chainflex® kablar testas här med avseende på sina egenskaper under extrema förhållanden, för att de ska motsvara de högt ställda förväntningarna även i mycket tuffa fall.

 
drytech® testlaboratorium med testanläggningar för linjära applikationer  

Testlaboratorium linjärglidlager, -axlar, skruvdrifter

I dry-tech® laboratoriet testas inte bara iglidur® produkter, utan även drylin® linjärglidlager, -axlar och skruvdrifter. I fokus står här undersökningen av de tribologiska egenskaperna hos olika materialkombinationer samt testning av olika moduler. Här kan även individuella kundapplikationer testas och genomföras under vitt skilda förhållanden, för att simulera den verkliga användningen.

Testlaboratorium low cost robotics och automation

Med robolink® kan processer automatiseras kostnadseffektivt, enkelt och individuellt. För att byggsatssystemet för robotik ska arbeta tillförlitligt och få lång livslängd, undersöks de enskilda komponenterna i robolink® testlaboratorium med avseende på funktion, livslängd, hållfasthet och avbrottsscenarier.

robolink® leder i ett uthållighetstest  
Renrumstest  

Renrumstester

igus® står gång på gång inför nya utmaningar inom renrumstekniken, där det krävs innovativa produkter för att uppfylla kundernas individuella behov. I synnerhet på det här området förväntar kunderna sig en kontinuerlig kvalitetshöjning. Tack vare igus® omfattande forskning och de nyheter den resulterar i är företaget optimalt rustat för dessa krav.

Ljudtester

Även ljudnivån hos igus® produkter testas. Exempelvis hos linjärenheter och styrningar med runda axlar, miniatyrskenor och profilskenor. Dessa jämförs med var sin jämförbar motsvarighet av metall och deras ljudvolym i rörelse mäts. På så sätt vidareutvecklar vi våra produkter kontinuerligt för att göra dem så tysta som möjligt.

Utomhustester

Utomhustester  
 

Även stora e-kedjemodeller kan testas hos igus® under realistiska användningsförhållanden. Med hjälp av en speciell testanläggning testas e-kedjornas egenskaper vid långa åkvägar och mäts med hjälp av sensorer. På så sätt kan vi upptäcka svaga punkter och kontinuerligt förbättra produkternas livslängd och konstruktion.

Vi testar din applikation

Oavsett om det är iglidur® glidlager, e-kedjor eller chainflex® kablar. Vi testar gärna även din applikation för att hitta den optimala lösningen. Du behöver bara kontakta oss.