Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)

Sensorer för smarta chainflex® kablar

smart news 2022

smart plastics nyheter 2023 ...

... upplev alla smart plastics innovationer 2023 såsom brottdetekteringen för robotkedjor i.Sense TR.B och den nya smarta allroundtjänsten superwise här:
Industry 4.0: 2023 smart plastics News - overview

Kabelkvalitetsövervakning CF.Q

 
  • Undvik oplanerade anläggningsstopp på grund av kabelbrott när du använder chainflex®-kablar utanför chainflex®-garantiförhållandena!
  • Upptäck mekanisk spänning på Chainflex®-kablar under extrema driftsförhållanden i ett tidigt skede.
  • Planera underhållsarbete kostnadseffektivt i förväg
Förfrågan om CF.Q

Funktionssätt för CF.Q


isense CF.Q-modulen används för tidig upptäckt av förändringar i elektriska egenskaper hos chainflex®-kablar på grund av mekaniska belastningar under drift i ett igus® e-chain system®. För detta ändamål mäts det elektriska motståndet hos en deciderad ledarslinga under drift. Temperaturrelaterade motståndsförändringar kompenseras med hjälp av en PT100-mätning vid kabelns monteringsplats. Mikroprocessorbaserad, kontinuerlig utvärdering av data utförs med igus® egna algoritmer. Dessa bildar både aritmetiska och glidande medelvärden för de uppmätta motståndsvärdena ca 50 gånger per sekund och utvärderar dem i ett tidsmässigt sammanhang.
Om systemet upptäcker en permanent förändring av de elektriska egenskaperna, rekommenderar systemet att kabeln snart byts ut genom att koppla en potentialfri kontakt. Om kabeln inte byts ut stänger systemet av anläggningen som en försiktighetsåtgärd vid ledarbrott. 
 
För senare undersökningar loggar systemet alla mätvärden som ledde till varningen och avstängningen.
Animation av CF.Q

Möjligheter att integrera CF.Q:

Variant 1
som offerkabel

Med den här varianten behöver man tillräckligt med plats för att köra en extra kabel i e-kedjan, eftersom CF.Q dras som en "offerkabel" i e-chain®.
Alla kabelledarna i kabeln ansluts "seriekopplade" och vid mätingången.
Fördel: Alla kabelledningar mäts så att inget val måste göras om de mest påfrestade kabelledarna.
Nackdel: Oavsett produktionssats och typ av montering kan även kablar från samma produktionssats ha olika livstider.

Variant 2
oanvända ledare i en kabel

I den kabel som ska övervakas definieras två oanvända kabelledare som mätkablelledare och dras vid behov till CF.QA-modulens mätanslutningar med hjälp av en skärmad förlängningskabel.
En modifiering av anslutningsenheten är ofta nödvändig för detta, eftersom de två kabelledarna vid kabelinföringen måste ledas ut ur stickkontakten igen från kontakten på fördelarsidan.
Fördel: Kabeln som faktiskt används av kunden övervakas.
Nackdel: Ofta måste originalkabeln ersättas med en variant med ytterligare två kabelledare, vilket vanligtvis ökar kabeldiametern, och de uppenbarligen "svagaste" kabelledare bör väljas.
 

En framgångsrik I4.0 applikation

  • Tillämpning: förpackningsautomat för bröd
  • Vad behövdes: smart energikedja
  • Krav: förebyggande kabelövervakning
  • Produkt: CF.Q-modul för DIN-skena
  • Användningsområde: automatisering av alla slag
  • Framgång för kunden: Företaget GHD Georg Hartmann Maschinenbau letade efter en pålitlig energiförsörjning inklusive förebyggande övervakning av sina förpackningsautomater för att undvika maskinbortfall.
Till tillämpningsrapporten

Vill du sammanställa ditt eget smart plastics paket?

Ladda då ner den digitala versionen av vårt smart plastics domino nu och lägg din alldeles egna konfiguration. 

Därefter kan du se fram emot en kul grej från smart plastics. 


Rådgivning

Jag besvarar gärna dina frågor även personligen

Frakt och konsultation

Personligen:

Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.
Lördagar från 08.00 till 12.00.

Online:

24h


Termerna "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" och "yes" är rättsligt skyddade varumärken som tillhör igus® GmbH/Köln i Förbundsrepubliken Tyskland och i förekommande fall i vissa andra länder. Detta är en icke uttömmande lista över varumärken (t.ex. pågående varumärkesansökningar eller registrerade varumärken) som tillhör igus GmbH eller igus dotterbolag i Tyskland, Europeiska unionen, USA och/eller andra länder eller jurisdiktioner.

igus® GmbH hänvisar till att vi inte säljer några produkter från företagen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber och alla andra drivenhetstillverkare som nämns på denna webbplats. De produkter som igus® erbjuder är produkter från igus® GmbH