Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)

 
Programmera - simulera - styr roboten:
igus® Robot Control

Sätt igång med automatisering med den intuitiva robotmjukvaran som freeware

igus® Robot Control möjliggör en enkel och intuitiv robotprogrammering och -styrning och därmed ett enkelt sätt att komma igång med automatisering. Den modulära konstruktionen gör att olika robotkinematik kan styras, exempelvis deltarobotar, portalrobotar och fleraxliga robotar. Med mjukvaran kan robotens enskilda rörelser simuleras på 3D-gränssnittet – roboten behöver inte vara ansluten för det här steget.

 • Enkel förbindelse mellan robot och styrsystem
 • Tack vare en digital tvilling kan rörelserna utföras och kontrolleras direkt
 • Kamerans gränssnitt kan konfigureras direkt via styrsystem och programvara
 • Programmering av drylin® deltarobotar och drylin® portalrobotar samt robolink® DP ledade robotar
 • Kostnadsfri programvara möjliggör riskfri testning
 
Systemkrav:
 • PC med Windows 10 operativsystem
 • ledig USB 2.0-port, Ethernet-port,
 • 500 MB minneskapacitet

Testa kostnasfri mjukvara nu
Robotprogrammering med iRC

Programmering av en robolink DP ledad robot med igus Robot Control.

Definiera robotkommandon med teach-in-programmering

För enkla och komplicerade rörelser

Så kallad "teach-in-programmering“ av roboten sker i följande steg:
 
1. Flytta roboten manuellt till de önskade positionerna som du vill spela in och spara.
 
2. Spela in positionerna och definiera hur de ska intas (linear, joint motion, base orientation or tool orientation).
 
3. Upprepa de här stegen tills du har framställt önskad rörelseprofil. Du kan dessutom komplettera programmet med kommandon via digitala in- och utgångar eller med programflödeskommandon. För inställning och bearbetning av programmen står den integrerade programeditorn till förfogande. Testa själv.

Systemöversikt

Standardrobotsystemet består av tre komponenter:

 • Robot; beroende på applikationen som ledad robot, deltarobot eller drylin®-portalrobot.
 • Robotstyrning: Utförande med kopplingsskåp eller DIN-skenor; det slutna kopplingsskåpet med integrerat styrsystem skyddar styrsystemet mot omgivningsfaktorer, som damm eller fukt, dessutom ger en fläkt den nödvändiga kylningen.
 • Styrprogramvara med grafiskt användargränssnitt och digital tvilling av robotkinematiken.

Konfiguration

Handhållen robotstyrning med display

Roboten kan programmeras via en Windows PC, som tillval även handhållet med display

Roboten styrs via en styrenhet eller alternativt via en Windows-PC. På så sätt kan roboten programmeras via ett grafiskt användargränssnitt. För styrningen kan du även ansluta en gamepad till din Windows-PC som alternativ till en handhållen enhet. I den här konfigurationen går roboten autonomt utan datorn efter att den programmerats med Windows-datorn.

Testa kostnasfri mjukvara nu

Nå högre robothastigheter med igus® Robot Control

igus Robot Control styrsystem

I kombination med igus® Robot Control  når dina robotar en hastighet på upp till 0,5 m per sekund.

 • drylin®-portalrobot: upp till 1 m/s eller 1 000 mm/s
 • drylin®-deltarobot: 60 plockningar/min
 • Ledad robolink®-robot: 0,1 m/s eller 100 mm/s

Nedladdningar

Manual igus® Robot Control med robolink® DP
Manual för igus® Robot Control med drylin® portalrobot
igus® Robot Control command preference

Systemkompatibilitet och dataöverföring för mer flexibilitet

Plugin-gränssnitt: igus® Robot Control tillhandahåller ett plugin-gränssnitt. Här kan t.ex. bildbehandlingsystem eller PLC-komponenter anslutas. Med olika definierade funktioner utgör plugins en bro mellan exekveringen av styrsystemets programvara och externa system. Integrerade kameror kan på så sätt exempelvis automatiskt överföra målpositioner till robotens styrsystem. Plugin-programmen kan tillhandahållas av igus® eller framställas projektspecifikt.
 
PLC-gränssnitt: PLC-gränssnittet (PLC = Programmable Logic Controller) möjliggör integrering av roboten i ett PLC-styrt produktionssystem. Oftast görs detta via digitala in- och utgångar. På så sätt kan roboten styras utan manuell interaktion.Dessutom är det möjligt att ansluta en kontrollpanel med tryckknappar från andra leverantörer till roboten, för att förenkla den manuella styrningen.
 
Ethernet-anslutning: Det modulära styrsystemets Ethernet-anslutning möjliggör anslutning av igus® Robot Control till applikationsspecifika algoritmer, som t.ex. ett system för fjärrstyrning eller en databas. Detta garanteras av ett CRI Ethernet-gränssnitt.

Modbus-gränssnitt: Modbus TCP/IP-gränssnitt möjliggör standardiserat datautbyte mellan en PLC och robotstyrenheten.

Få mer information om varuprovsprogram
Interface_configuration Kameragränssnittet kan konfigureras direkt via styrsystemet och programvaran. Därmed överförs de önskade positionerna direkt från kameran till roboten.
Robot_skyddsåtgärder

Virtuell box

Förenklad programmering genom definition av det tillåtna rörelseområdet

Inställningarna för den virtuella boxen begränsar robotarmens rörelseområde. Den här funktionen bidrar till att undvika mekaniska skador och förenklar programmeringen beroende på applikationen. Exekveras ett program som överträder den virtuella boxen, så stoppas det med ett felmeddelande.


The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.