Vänligen välj din leveransort

Valet av landssida kan påverka olika faktorer som t.ex. pris, möjliga leveranssätt och produkttillgänglighet.
Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585
SE(SV)

igus® Robot Control software

Programmera, simulera och styr robotar licens- & kostnadsfritt

igus® Robot Control möjliggör en enkel och intuitiv robotprogrammering och -styrning och därmed ett enkelt sätt att komma igång med automatisering. Den modulära konstruktionen gör att olika robotkinematik kan styras, exempelvis deltarobotar, portalrobotar och fleraxliga robotar. Med mjukvaran kan robotens enskilda rörelser simuleras på 3D-gränssnittet – roboten behöver inte vara ansluten för det här steget.

Sätt igång med automatisering med den intuitiva robotmjukvaran som freeware

 • Enkel förbindelse mellan robot och styrsystem
 • Intuitiv användning med 3D-gränssnitt och digital tvilling möjliggör direkt exekvering och kontroll av rörelsesekvenserna
 • Kamerans gränssnitt kan konfigureras direkt via styrsystem och programvara
 • Programmering av delta-, portal- och SCARA-robotar samt ledade robotar
 • Kostnadsfri programvara möjliggör riskfri testning
 
Systemkrav:
 • PC med Windows 10 operativsystem
 • Kommunikation via Ethernet eller WLAN
 • 500 MB ledigt diskutrymme
Testa kostnasfri mjukvara nu
iRC-mjukvara översikt

Gränssnitt


plc-gränssnitt-irc

PLC-gränssnitt

Med PLC-gränssnittet (PLC = Programmable Logic Controller) kan grundläggande funktioner utföras och tillstånd signaleras med hjälp av digitala in- och utgångar. Förutom styrningen med ett PLC-system tillåter detta gränssnitt även styrning med fysiska knappar.
Till PLC Wiki

digitalt gränssnitt-irc

Digitala in- och utgångar

Via digitala ingångar eller globala signaler kan robotprogram laddas och startas samt kommandon skickas till gripdonet. Detta är praktiskt exempelvis om ett program ska väljas från ett givet urval via knappar eller CRI-GSig-instruktionen.
Till I/O Wiki

tcp-ip-gränssnitt-irc

Modbus TCP/IP

Via Modbus-TCP-gränssnittet kan exempelvis PLC:n skicka data och instruktioner till robotens styrsystem och ta emot statusinformation. 
Till TCP/IP Wiki

cri-gränssnitt-irc

CRI-gränssnitt

Med CRI-gränssnittet kan komplexa instruktioner skickas och information och inställningar hämtas via Ethernet-gränssnittet genom TCP/IP. iRC använder detta gränssnitt för att ansluta sig till robotar med integrerat styrsystem eller andra instanser av iRC.
Till CRI Wiki

kamera-gränssnitt-irc

Kameragränssnitt

Kameragränssnittet möjliggör användning av objektidentifierings- och videokameror. Objektidentifieringskameror känner av objektens position och klass och överför dem, om så önskas med en videobild, till styrsystemet. Utifrån kamerans objektpositioner beräknar styrsystemet positioner i robotens koordinatsystem. Rena videokameror levererar bara bilder och kan därför endast användas för att observera arbetsområdet, men inte för objektigenkänning. 
Till Wiki

kamera-gränssnitt-irc

Moln

Med hjälp av molngränssnittet kan roboten övervakas via RobotDimension. Efter aktivering och inloggning skickar roboten grundläggande statusinformation och kamerabilder till onlinetjänsten. På webbplatsen kan användaren lista sina robotar och ta fram informationen.

ros-gränssnitt-irc

ROS, Matlab, LabView m.m.

Integrera robotarna i din ROS-miljö. Dokumentation och paket för hårdvarukommunikation, Teleop och moveI
Till exempelprogrammen

Projektkonfiguration


Gripdon

Här kan det monterade verktyget specificeras. Ett verktygsbyte kräver att projektet laddas om eller att det integrerade styrsystemet startas om. Nya verktyg kan definieras som konfigurationsfil i mappen "Data/Tools".
Till I/O Wiki
Gripdon

Virtuell box

Inställningarna för den virtuella boxen begränsar robotarmens rörelseområde. Den här funktionen bidrar till att undvika mekaniska skador och förenklar programmeringen beroende på applikationen. Exekveras ett program som överträder den virtuella boxen, så stoppas det med ett felmeddelande.
Till Virtuell box Wiki
Virtuell box

Externa axlar

Robotens styrsystem stöder upp till 3 ytterligare axlar (även kallade "externa axlar" i iRC). Dessa kan installeras motsvarande robotaxlarna och konfigureras via konfigurationsområdet i iRC.
Till externa axlar Wiki
Externa axlar

Program

Här kan du ställa in robot- och logikprogram, rörelsehastighet (i procent av den maximala hastigheten), uppspelningsläge och reaktion på programfel.
 
Program

Speciell kinematik

Robotens styrsystem kan konfigureras individuellt för din robot med en digital tvilling. Vi konfigurerar den inversa kinematiken så att den passar för din projektverksamhet.
Speciell kinematik

Programmering

Axelrörelse

Axelrörelser

Kommandot Joint flyttar roboten till en absolut målposition, som anges i axelkoordinater (t.ex. axelvinkel eller position för en linjär axel). Den resulterande rörelsen för TCP:n (Tool Center Point) är i regel en kurva och inte en rak linje.

Linjär rörelse

Linjär rörelse

Kommandot Linjär flyttar roboten till en absolut målposition, som anges med kartesiska koordinater. TCP:ns resulterande rörelse följer en rak linje.

Cirkulär rörelse

Cirkelrörelser

Instruktionen "Cirkulär rörelse" möjliggör rörelser längs en hel cirkel eller cirkelsektor. Den är kompatibel med linjära rörelser, så att övergången från och till linjära rörelser kan jämnas ut.

Villkor

Villkor

Villkor kan användas i if-then-else-kommandon, loopar och som avbrottsvillkor i rörelsekommandon. Villkoren kan vara kombinationer av digitala ingångar, globala signaler, booleska operationer och jämförelser.

Matrisberäkning

Matrisberäkning

Rutnätsinstruktionerna beräknar positioner i ett raster, t.ex. som grip- eller placeringspositioner för palleteringsuppgifter. 

Relativ

Relativ

Kommandot Relativ gör att roboten kan flyttas i förhållande till sin aktuella position. Det kan anropas via menypunkterna under "Action" → "Relativ rörelse". 

Underprogram

Underprogram

Med kommandot Sub kan man anropa underprogram. Sökvägen till underprogramfilen återfinns under "Filnamn". Den anges i förhållande till undermappen "Programs" i iRC-mappen "Data". 

Åtkomst till variabler

Variabler och åtkomst till variabler

I program för iRC och TinyCtrl stöds två typer av variabler: 
 • Numeriska variabler: Dessa kan användas för att lagra heltal eller flyttal. 
 • Positionsvariabler: Dessa kan användas för att lagra kartesiska positioner och ledpositioner. Om en sådan variabel tolkas som en kartesisk position eller som en ledposition beror på sammanhanget.

Exempelprogram

Spar tid och pengar med våra exempelprogram:
Snabbare integrering av igus® Robot Control för dina maskiner tack vare kombinationen av enkla moduler och igus® exempelprogram.
 • Kurser on demand
 • Mediatek med många kursvideor
 • Videor för varje robotkinematik
 • Allt innehåll tillgängligt på begäran
Till exempelprogrammen
Exempelprogram översikt

igus® Robot Control software

Enklare kan robotprogrammering inte bli.
Vår programvara möjliggör enkel och intuitiv robotprogrammering och -styrning, vilket gör det enkelt att komma igång med automatisering. Tack vare den modulära uppbyggnaden kan man styra olika slags robotkinematik, exempelvis deltarobotar, portalrobotar och fleraxliga robotar. Med programvaran kan robotens enskilda rörelser simuleras på 3D-gränssnittet.
Testa programvaran gratis nu


Termerna "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" och "yes" är rättsligt skyddade varumärken som tillhör igus® GmbH/Köln i Förbundsrepubliken Tyskland och i förekommande fall i vissa andra länder. Detta är en icke uttömmande lista över varumärken (t.ex. pågående varumärkesansökningar eller registrerade varumärken) som tillhör igus GmbH eller igus dotterbolag i Tyskland, Europeiska unionen, USA och/eller andra länder eller jurisdiktioner.

igus® GmbH hänvisar till att vi inte säljer några produkter från företagen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber och alla andra drivenhetstillverkare som nämns på denna webbplats. De produkter som igus® erbjuder är produkter från igus® GmbH