Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

... Innovativa maskinkomponenter från igus®

evotech gmbh  

3D-skrivartillverkare använder installationsfärdig systemlösning

Oavsett om det handlar om rapid prototyping eller massproduktion – 3D-teknologin erbjuder fascinerande möjligheter.
Allt från ett och samma företag: systemlösningar för 3D-skrivarbranschen

Dessutom svarar igus® energikedjor för att anslutningskablarna ligger säkert under det datorstyrda utskriftsförloppet. På grund av sin låga installationshöjd och sina små böjningsradier är microkedjeserierna särskilt lämpade för dynamiska applikationer i alla rörelseriktningar i 3D-skrivarnas trånga utrymmen. Liksom linjära glidlager har även microkedjeserierna en mycket låg vikt. chainflex® styr- och motorkablar i microkedjorna är konstruerade speciellt för applikationer i ständig rörelse. Detta förhindrar defekta kablar och garanterar att din 3D-skrivare får en lång livslängd. I kombination med motoriserade drylin® linjäraxlar, som omfattar motorflänsar, kopplingar och drylin® steg- och likströmsmotorer, kan igus® leverera en komplett installationsfärdig driftenhet. [EVO-tech GmbH]

3D-skrivare med smörj- och underhållsfria glidlager

Vid yrkesmässig användning är förutom den tysta driften även kvaliteten på de tillverkade objekten viktig. Exempelvis kan smörjmedel förorena råmaterialet eller den utskrivna produkten. igus® glidlager av högpresterande polymerer behöver ingen smörjning alls tack vare integrerade torrsmörjmedel. Därmed finns det ingen risk för nedsmutsning. Avsaknaden av smörjning gör dessutom 3D-skrivarna underhållsfria och ökar driftsäkerheten. Vid de rörliga komponenterna i 3D-skrivare spelar även faktorer som acceleration och positioneringsnoggrannhet en viktig roll, för att man ska kunna reproducera produkten exakt baserat på CAD-modeller. drylin® linjära glidlager och ledskruvar har en lugn gång och kan användas oberoende av åkvägen både vid långsam och vid snabb acceleration.

3D-skrivare EVO-tech GmbH

igus® använder 3D-skrivaren Evolizer för 3D-utskriftsservicen.
(f. v. t. h.) Tom Krause (igus®), Markus Kaltenbrunner (EVO-tech GmbH), Michael Hornung (igus®)

 
3D-skrivare EVO-tech GmbH

Stabila e-kedjesystem med lugn gång

 
3D-skrivare EVO-tech GmbH

Installationsfärdig drylin® SLW linjärmodul för höjdjustering av Z-axeln

 
3D-skrivare EVO-tech GmbH

Smörjfria och lågvibrerande drylin® R styrningar för runda axlar
 

 

Här visas de använda produkterna

Varför SLW?

Här hittar du flera intressanta applikationer från många skilda områden
till manus® - tävling